Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

En aktiv parkeringsaktör som verktyg till en hållbar stadsutveckling

Göteborg genomgår flera stora utvecklingsprojekt och staden kommer mer eller mindre att förvandlas inom ett par decennier. Den långsiktiga ambitionen är att skapa en hållbar stad där den sociala hållbarheten är målet, ekologisk hållbarhet sätter ramen och ekonomin är medlet. Göteborgs Stads Parkering är en viktig pusselbit för att gå från vision till verklighet.

– Social hållbarhet handlar mycket om att kunna röra sig fritt över större områden, vi vill ha en attraktiv och tillgänglig stad för alla. Ska staden uppnå de kvalitéer man strävar efter måste vi tänka om hur vi rör oss i staden. Där har vi en tydlig roll som möjliggörare av mer hållbara val, säger Maria Stenström, vd för Göteborgs Stads Parkering.

Samarbete för en attraktiv och tillgänglig stad
För att kunna erbjuda mer heltäckande mobilitetstjänster samarbetar Göteborgs Stads Parkering, med många andra intressenter såsom förvaltningar inom Göteborgs Stad, Västtrafik men även privata aktörer. De samverkande aktörerna har olika uppgifter men arbetar mot samma mål gällande mobilitetsfrågan: det ska vara enkelt att förflytta sig i staden oavsett var man bor, arbetar eller studerar.
Den största utmaningen ligger i att det egentligen inte finns någon generalisering kring vad som är enkelt – det skiljer sig från person till person. Alla har olika behov, och beroende på vilka behov man har i sin vardag skiljer sig också de gångbara alternativen kring resor åt.
– Det finns en vision i Sverige som generellt kretsar kring att göra kollektivt resande mer attraktivt. Samtidigt finns det tillfällen där bilen är det enda färdsätt som kan fylla behovet.. Där bilen är det bästa alternativet ska vi kunna erbjuda en infrastruktur som underlättar i människors vardag. Det ska vara tillgängligt att parkera för den som måste, förklarar Maria Stenström.

Behoven i centrum
Hållbarhet kan med andra ord inte tvingas fram. Det handlar snarare om att skapa förutsättningar för människor att kunna göra hållbara val. Att enbart höja parkeringspriserna i syfte att minska bilåkandet i staden är med andra ord inte hållbart. Det kan snarare få en helt motsatt effekt, då de som inte kan välja något annat alternativ på grund av sin livssituation ändå kommer att tvingas betala – oavsett om man har råd eller inte.
– Vi måste titta på resmönster och syftet bakom en resa, fortsätter Maria Stenström. Det är relativt få som gör en solitär resa från en plats till en annan utan att göra avstickare däremellan. Att åka enbart till och från jobbet, utan att göra andra ärenden innan eller efter, är inte det vanligaste mönstret vi sett.
– Vi måste skapa förutsättningar för att människors vardag ska fungera. Det gäller för göteborgare såväl som besökare. Vi kan skapa hållbara lösningar enbart om vi först förstår människors vardag och behov. Det är ett arbete som kommer att fortgå lika länge som staden utvecklas, understryker Maria.

Digitalisering förädlar erbjudandet
Det viktigaste gränssnittet mot kund idag är appen. I appen kan parkeringskunderna se, välja och betala sin parkering. Göteborgs Stads Parkering har en tydlig strategi när det gäller digitalisering. Den utgår från en egen digital plattform där de fysiska parkeringsplatserna finns representerade och det endast är kreativiteten som sätter gränserna för framtida erbjudanden. I samarbete med Västtrafik testar bolaget nu att sälja biljetter till kollektivtrafiken och i planen finns att även kunna visa och hyra ut stadens lånecyklar i samma app. Det är en spännande utveckling som påbörjats nu.