Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

En av Norrlands största återvinningsanläggningar finns i Timrå

Inom Stena Recyclings verksamhet hanteras stora mängder avfall årligen. Det mesta kan återvinnas och enbart en mycket liten del hamnar på deponi. Målet är att ständigt optimera verksamheten och öka återvinningsgraden. Här vill Stena Recycling gärna arbeta nära kunderna för att åstadkomma en bestående förändring.

Varje år samlar Stena Recycling in stora mängder uttjänt och överblivet material. Järn, metaller, papper, trä, plast och olja – allt förädlas till nya råvaror i Stena Recyclings anläggningar för att sedan säljas vidare till stål- och metallverk, gjuterier och pappersbruk.
Stena Recycling gör också allt mer för kunderna, serviceutbudet blir allt mer omfattande med utbildning, kunskapsutveckling och fler sorteringstjänster bland annat. Stena Recycling kan till och med vara behjälpliga i kundernas hållbarhetsredovisningsarbete genom att mäta besparingar i minskad miljöbelastning per kg koldioxid, till exempel.

Insatser av stort värde
Grundtanken bakom Stena Recyclings affärsidé är egentligen enkel: att hjälpa kunderna värna om miljön genom att spara på naturens resurser så långt som möjligt. Stena Recycling bedriver därför ett aktivt arbete för att minimera uppkomsten av avfall i ett samhälle som har vant sig vid att överkonsumera.
Här handlar mycket om attityd, samt hur enkelt det är att göra rätt. God service är därför grundläggande inom återvinningsbranschen och det har Stena Recycling anammat i ett tidigt skede. Få andra kan erbjuda ett lika brett spann av återvinningstjänster – där kunderna själva kan sköta stora delar av jobbet med sparsam ansträngning.
– Vi kan erbjuda en effektiv avfallshantering för alla typer av företag och vi hanterar alla avfallstyper här i Timrå. Vi har inga färdiga tjänstepaket, vi tar hellre fram lösningar som passar kunden och som skapar lönsamhet i deras verksamhet. Då vet vi att de kommer tillbaka och att vi tillsammans gör något bestående för miljön tillsammans, säger filialchef Pernilla Björkenäs i Timrå.
För industrikunder kan det handla om att förenkla vardagen genom att låta Stena Recycling ta hand om hela avfallshanteringen inklusive sortering. Det kan också handla om att utbilda den egna personalen ytterligare så att de kan sortera och förbereda för återvinning innan materialet hämtas. Oavsett vilket så ska Stena Recyclings insats ge mervärde och bidra till att minska uppkomsten av avfall, och se till att resterande avfall hamnar längre upp i avfallstrappan.

Välinvesterad anläggning
Stena Recyclings Timråanläggning möter kunder över hela Västernorrland. När regionen utvecklas, bostadsmarknaden är på uppgång och allt fler företag söker sig till regionen så ökar också efterfrågan på hållbara återvinningstjänster. Stena Recycling svarar med en förstärkt organisation i Timrå som kan möta marknaden med toppmoderna metoder och utrustning.
Ungefär 70 miljoner kronor har satsats i ny hanteringsutrustning under de senaste åren, och investeringsgraden förväntas vara fortsatt hög även under kommande år. Allt handlar om att återvinna mer och paketera det på ett sätt som passar kunderna.
– Vi har till exempel en ny papperspress och en ny sorteringsplatta, samt en industrisax som klipper skrot på upp till flera meter. Vår site är avsevärt större nu. Det är som en av Norrlands största återvinningsanläggningar vi möter framtiden, avslutar Pernilla Björkenäs.