Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

En av världens bästa företagsinkubatorer finns i Uppsala

Uppsala Innovation Centre, UIC, anses vara en av världens absolut bästa inkubatormiljöer. Det visar en rankning av UBI Global, där företagsinkubatorn i Uppsala hamnar på 18:e plats bland 220 inkubatorer runt om i världen.

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk för att utveckla goda innovativa idéer till kommersiellt gångbara verksamheter. Målet ska vara att företaget kan skala upp sin verksamhet och nå en internationell marknad. Inkubatorn är öppen för företag inom alla branscher. Sedan 2012 är UIC dessutom Södertälje kommuns företagsinkubator.
– I fjol granskade vi nära 250 företagsidéer. Det visar att det finns en stark drivkraft och innovationsrikedom i våra regioner. En ännu intressantare siffra är antalet alumnbolag som är fortsatt framgångsrika efter våra affärsutvecklingsprogram – hela nio av tio går vidare som livskraftiga företag. Om man jämför med en internationell siffra som istället är en av tio, så är vi extremt framgångsrika här, konstaterar Per Bengtsson, vd på UIC.

70 affärscoacher till förfogande
Ur ett kundperspektiv är alltså UIC en mycket attraktiv leverantör med en träffsäkerhet på hela 90 procent. En annan intressant jämförelse grundas på UBI Globals rankning av 220 inkubatorer i 67 länder, där UIC hamnar på 18:e plats.
– Sverige har över lag en stark tradition när det gäller innovationer, så vi har ett bra underlag att arbeta med. Vår uppgift är att fånga upp goda idéer och bidra till att dessa vidareutvecklas till livskraftiga företag. Till uppdraget har vi ett nätverk ett 70-tal affärscoacher inom näringslivet med expertkompetens inom allt från life science till rymdindustri, fortsätter Per Bengtsson.
Att man kan erbjuda tillväxtbolagen inom UIC en så pass stor kompetensbredd är mycket tack vare affärscoachernas nätverk, många sitter även i styrelsen för stora svenska och internationella bolag.
Utöver affärscoacherna har UIC även ett 20-tal specialister inom olika ämnesområden, exempelvis hur man går från prototyp till produktion. Det hela toppas med ett 20-tal UIC-partner såsom banker, advokatbyråer, försäkringsbolag och teknikkonsulter som bidrar med sin kunskap och kompetens genom bland annat seminarier och individuell rådgivning.

Levande miljö för innovationer
UIC tar inga andelar i inkubatorföretagen, för att på så sätt kunna vara en oberoende samarbetspartner till tillväxtbolagen. Det finns heller inga krav på var företagen ska lokaliseras. Bland UIC:s partner finns istället två fastighetsbolag som har möjlighet att erbjuda företagen anpassade lokaler.
– Vi samarbetar även med investerare som söker efter intressanta objekt. Då är det ännu viktigare att vi kan visa upp våra kvitton på framgång – som exempelvis att nio av tio företag blir livskraftiga i vår miljö, tillägger Per Bengtsson.
UIC verkar i en mycket inspirerande miljö i Uppsala Science Park tillsammans med aktörer som SLU Holding, Almi Invest, Uppsala universitet Innovation, Uppsala universitet Holding, Connect, Uppsala BIO och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle). Tillsammans i gemensamma lokaler skapar de en levande miljö för innovationer, utveckling och företagande – en miljö som gagnar hela regionen.

Snabba fakta om UIC
UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Uppsala universitet Holding, SLU Holding, STUNS och Uppsala kommun äger vardera 25 procent av UIC. Cirka 1,9 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag sedan 2004, och omsättningen i UIC-bolagen nådde rekordhöga 392 miljoner kronor under 2014.