Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

En betongfabrik med gröna värderingar

Skanska har 21 betongfabriker i Sverige, som vänder sig till företag och privatpersoner som vill gjuta i betong.
– Vi försöker hela tiden ha mer och mer miljötänk i vår tillverkning, säger Fredrik Hedlund, produktionschef på Skanska Asfalt & Betong.

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
– Vi tillverkar och levererar färsk betong för husbyggnad, anläggningsbyggnad och infrastrukturprojekt i Sundsvallsområdet, berättar Fredrik Hedlund, som är produktionschef för Skanskas betongfabriker i Sundsvall, Gävle, Söderhamn, Bollnäs. Härnösand och Kramfors.
Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Företaget skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.
– Vi försöker nischa oss mot gröna miljölösningar i vår tillverkning och har levererat en ny sorts cementbetongbeläggning, bland annat till en bussficka här i Sundsvall, berättar Fredrik Hedlund.

Beläggning för renare luft
Skanska har tillsammans med Cementa tagit fram en beläggning, som ger minskad halt av skadliga NOx-gaser (kväveoxider från bilgaser). Beläggningen har förmågan att likt en katalysator bryta ner skadliga avgaser från trafiken och på så sätt rena innerstadsluften.
I hårt trafikerade miljöer med stillastående bilar i rusningstid är det tyvärr inte ovanligt med dålig luftkvalitet. De hälsofarliga avgasernas inverkan på människan är ett stort problem, där skadliga ämnen som kväveoxider ökar risken för luftvägsinfektioner.
Landets storstadskommuner arbetar aktivt med luftvårdsprogram för att förbättra miljön i innerstaden. Här kan NOx-nedbrytande CEMPLA vara en del i dessa satsningar.
– För att värna om miljön vill vi också minska andelen naturmaterial och gå från naturgrus som tas från grusåsar till att använda krossat berg i betongen, berättar Fredrik Hedlund.

Konverterat värmepannorna
– Vi har påbörjat ett arbete med att konvertera vissa av våra värmepannor, som värmer upp blandningsvattnet för betongtillverkningen vintertid. Vi ska använda BIOdiesel 100 som bränsle i stället för traditionell eldningsolja och därmed minska våra utsläpp av växthusgaser, berättar Fredrik Hedlund.
Bland aktuella projekt för Skanska Asfalt & Betong i Sundsvall kan nämnas leveranser av betong till bron vid ombyggnationen av vattenkraftverket i Bergeforsen.