Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

En certifiering från Incert garanterar behörighet

Många områden inom exempelvis bygg- och anläggningsbranschen kräver att installationer utförs av certifierad personal. Certifieringen fungerar som en trygghet och garanti för att arbetet utförs av behörig personal med rätt kompetens för uppgiften. Installations Certifiering i Stockholm AB, Incert, är ackrediterade av SWEDAC för att utföra person- och företagscertifieringar framförallt inom bygg- och anläggningsbranschen, fordonsbranschen och marinindustrin.

Vid installation och service av exempelvis värmepumpar eller kylanläggningar krävs vanligtvis att installatören är certifierad av en ackrediterad tredjepartsorganisation. Detsamma gäller för alla som arbetar med energideklarationer. För installation av fiberteknik däremot krävs ingen certifiering enligt lag, men många kunder anlitar ändå företag som kan uppvisa en certifiering. Anledningen är att man ser certifieringen som en extra trygghet och många väljer certifierade partners i förebyggande syfte.

Frivillig eller obligatorisk certifiering?
Incert är den enda aktören i Sverige som certifierar personer som arbetar med köldmedier. Alla som installerar kyl- och värmepumpar där köldmediet är CFC, HCFC eller HFC omfattas av certifieringsplikten, även installationsfirman som erbjuder tjänsterna måste vara certifierad. Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar.
– Det finns omkring 9000 certifierade kyltekniker i Sverige. Jämförelsevis finns det några hundra certifierade fiberinstallatörer. Inom fiberområdet är certifieringen frivillig, men många väljer ändå att certifiera sig eftersom det ofta fungerar som en garanti för att installatören har behörighet. En certifiering kan också vara avgörande i upphandlingar, upplyser Peter Rohlin, VD på Incert.
Certifieringar är personliga och måste uppdateras med jämna mellanrum. Detta säkerställer långsiktig kunskapsutveckling för både företaget och personalen.

Effektiva digitala lösningar
Intresset för certifieringar ökar i Sverige och resten av Europa. Att mäta och påvisa kompetens blir allt viktigare ur konkurrenssynpunkt när allt fler företag söker proaktiva lösningar. Enligt Peter Rohlin gäller det att hitta balans mellan kostnader och krav.
– Med dagens tuffa konkurrens måste företag kunna erbjuda mervärden. Ofta går det att hitta lönsamhet i certifieringen. Vi har ungefär 1100 certifierade företag i vårt register och certifierar inom knappt tio områden. Det kommer nya certifieringar hela tiden, vi håller oss uppdaterade och satsar på de områden som vi tror på. Vi har också tagit fram effektiva digitala lösningar för våra kunder, berättar Peter Rohlin.
Med Incert Online får kunderna en överblick över sina certifieringar och man kan också söka på andra företag.

Att ta marknadsandelar är inte allt
Liksom alla företag måste Incert effektivisera sin verksamhet, digitala lösningar är en del av det, att arbeta närmare kunderna med långsiktiga relationer är en annan viktig bit.
– Eftersom certifieringar är färskvara så har vi ett bra underlag för långvariga samarbeten med våra kunder. Samtidigt måste vi sträva efter att kunna erbjuda ännu bättre tjänster. Att ta fler marknadsandelar är inte huvudambitionen för oss, till vår framtidsstrategi hör snarare att förfina vårt erbjudande och därmed stärka relationen till kunderna, avslutar Peter Rohlin.