Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

En effektiv hamn och logistikplats i stark tillväxtregion

Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och sydöstra Sveriges största containerhamn. Här förenas kommersiella och offentliga intressen i en unik ägarkonstellation där Kristianstads kommun och Åhus Stuveriintressenter AB äger nästan lika stora delar.

Det samägda bolaget Åhus Hamn & Stuveri AB präglas framförallt av en stark tillväxt och framåtanda med korta beslutsvägar, direktkontakt med näringslivet samt inte minst fokus på affärer och lönsamhet.
Kristianstad kommun och Åhus Stuveriintressenter har ett gemensamt och mycket långsiktigt perspektiv när det gäller utveckling av Åhus Hamn. Alla satsningar är väl genomtänkta och ska framförallt komma näringsliv och invånare i regionen till gagn.

Bästa läge
Idag står ägarföretagen för cirka 70 procent av årsvolymen som skeppas till och från hamnen, men övriga kunder växer också stadigt i antal enligt VD Fredrik Åsare.
– En bidragande faktor är naturligtvis läget med närhet till Baltikum och kontinenten. Dessutom har vi tillgång till stora ytor som lämpar för etablering av nya verksamheter som kräver bra logistiklägen. Utrymmesmässigt handlar det om uppemot 50 000 kvadratmeter byggklar mark i anslutning till den befintliga logistikparken.
Att alla transportslag förenas i Åhus Hamn innebär utan tvekan också en stor tillväxtpotential med järnvägsspår samt flera vägalternativ som går direkt in i hamnområdet och flygplats på några minuters avstånd.

Växlande möjligheter
Åhus Hamn omfattar mycket mer än traditionell hamnverksamhet, här samsas verksamheter som representerar hela kedjan från producent till konsument. Som en av södra Sveriges största bulkhamnar hanterar Åhus Hamn stora volymer, där fodervaror, gödning och gips utgör de största varukategorierna. Alla tre finns representerade med marknadsledande aktörer som bedriver sin produktion i anslutning till hamnen.
– Vår infrastruktur med vidare förgreningar mot både väg- och spårtrafik medför unika möjligheter för en rationell containertrafik, berättar Fredrik Åsare. Utan dröjsmål kan gods föras över från skepp via kaj direkt på väg eller järnväg. På plats har vi en väl utformad logistikfunktion för korta ledtider som kompletteras av en hög administrativ servicenivå. Flera av våra kunder lastar om till räls för i första hand långa destinationer.
Åhus Hamn har fem containeranlöp per vecka mot Tyskland och England. Det är huvudsakligen så kallade feederfartyg som trafikerar Åhus Hamn. Deras uppgift är att knyta samman mindre hamnar med större bashamnar. En mycket stor del av den vodka som The Absolut Company producerar i Åhus exporteras via detta linjenätverk.

Tillgänglighet, följsamhet och starkt utbud
Tillväxten har varit god under de senaste åren för Åhus Hamn. Fredrik tror att en stor del av framgångarna har en direkt koppling till hur hamnen sköts och den välvässade service som erbjuds. Hamnen, som utgör en av huvudaktörerna i en välfungerande infrastruktur, bidrar till hela kommunens och regionens utveckling eftersom mer varor flödar genom regionen.
– Med en växande mängd gods blir behoven av lagringsutrymmen större. Vi jobbar kontinuerligt med olika insatser för att öka vår kapacitet och servicenivå på lagersidan.
Kall -och varmlagring är idag en självklarhet, Åhus Hamn erbjuder en rad andra tjänster i anslutning till logistikverksamheten.
– Vi lastar, lossar och ser till behovet av nya kundvärden. För några av våra kunder tar vi till exempel hand om inkommande produkter, lägger på pall och paketerar om. 3PL (Tredjepartslogistik) är en uppsättning tjänster som vi utvecklar och där vi ser stor potentiell tillväxt utifrån vår kompetens och kärnverksamhet, fortsätter Fredrik Åsare, som till sist poängterar att hamnens kunder ska känna sig trygga i en servicehantering som bygger
på tillgänglighet, följsamhet och ett starkt utbud.