Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En effektivare industri kräver platsbyggda lösningar

Den svenska tillverkningsindustrin pressas från flera håll, dels med ökad konkurrens från andra europeiska länder och dels med ökat tryck från lågkostnadsländerna. Men det finns också många fördelar – svensktillverkat förknippas fortfarande med hög kvalitet, pålitlighet och robusthet. Svensk ingenjörskonst är vida känd och det är ett arv som vi fortfarande lever på. Men industrin måste bli mer effektiv.

Uppfinnaren och konstruktören Lars Josefsson har utvecklat ett flertal industriförbättrande och processeffektiviserande lösningar under de senaste decennierna. Lars har under sitt långa yrkesliv varit verksam inom de flesta roller som finns inom industrin och erbjuder sin djupgående expertis genom det egna företaget Airtranz.
Konstruktion, teknisk utveckling, montage, service och underhåll – Airtranz erbjuder ett heltäckande tjänstepaket där kunden drar nytta av den stora fördelen med att ha en aktör som sköter allt.
– Inga mellanhänder, inga onödiga kostnader, inga väntetider mellan varje moment – det är så effektivt som det bara kan bli. Och den moderna industrin kräver effektivitet för att kunna överleva i dagens tuffa konkurrens, påpekar Lars Josefsson.

Kapar produktionstiden
Lars har många goda idéer. Redan 1996 konstruerade han ett helautomatiserat pneumatiskt lyftdon för ergonomiska lyft som då ännu inte fanns på marknaden. Idag erbjuder Airtranz både tillverkning och konsulttjänster inom produktionsteknik.
I skrivande stund befinner sig Lars Josefsson på Cryo där han på konsultbasis bygger ett helt nytt, kundanpassat produktionssystem. Cryo har hittills fått en specialbyggd station för isolering och insättning på 30 meter, komplett med en lyftarm på 11 meter. Stationen sänker produktionstiden med cirka 60 procent och materialkostnad för isolering med 30 procent.
Nästa steg är att installera en dockningsstation, en så kallad ”marriage point” där alla delar sätts ihop till en slutprodukt som i Cryos fall är specialutvecklade tankar för nedkylda gaser.
– Att arbeta med helt kundanpassade, platsbyggda lösningar är framtiden. Alla företag är unika, och står därmed inför väldigt skiftande problem. Oftast löser man det genom att köpa det som finns på marknaden, även om det kanske inte löser hela problemet. I längden är det betydligt mer effektivt att bygga helt unika lösningar på plats, förklarar Lars.

Efterlängtade lösningar
Lars Josefsson även tagit fram traverser och specialsystem för att flytta mycket tunga saker med hjälp av svävarteknik. Tillverkning av de egna produkterna sker i Estland där Airtranz har sin verkstad. I framtiden hoppas Lars på en expansion med ökad försäljning av egentillverkade system som exempelvis svävarlyften.
– Svävarna anpassas efter varje kunds önskemål. De kunder som jag hittills levererat till har mycket skiftande verksamheter och behov. Gemensamt för samtliga är dock behovet av att snabbt och lätt kunna flytta mycket tunga detaljer och applikationer.
Det finns i princip bara en handfull aktörer som tillverkar liknande produkter, samtliga är betydligt större än Airtranz men Lars är inte orolig.
– Jag har utvecklat en bra teknik som jag tror mycket på, säger han.
Att det finns en stor utvecklingspotential är glasklart, det verkar faktiskt som att marknaden gått och väntat på den här typen av lösningar väldigt länge.