Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En ekonomisk förening som verkar för ett mer hållbart och ekonomiskt bilägande

Den konsumentkooperativa rörelsen OK´s viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till sina medlemmar och kunder.
– Vi har haft en stabil verksamhet på den svenska marknaden ända sedan föreningen startade 1926 och vi har klarat av konjunktursvängningar och kriser, säger Anna Marinder, informationschef på OK ekonomisk förening.

OK består av sju självständiga ekonomiska föreningar. Dessa ägs av 1,3 miljoner medlemmar som varje år delar på det eventuella överskottet i sin förening i form av återbäring på gjorda inköp. Den största av OK-föreningarna är OK ekonomisk förening, som har knappt en miljon medlemmar. De övriga föreningarna är OK Norrbotten, OK Värmland, OK Västerbotten, OK Köping, OK Piteå och OK Örnsköldsvik, som tillsammans har cirka 300.000 medlemmar.
– När man är medlem i en OK-förening får man återbäring från det överskott som blir då man gör årsbokslut, säger Anna Marinder.

Äger bolag
OK-föreningarna äger ett antal bolag till 100 procent, bland annat BDG, ett IT-bolag som arbetar med butiksdatalösningar, och OK-Förlaget, som ger ut tidningarna Vi Bilägare, Klassiker, Riksettan, Husbil & Husvagn och Bike. OK-Förlaget har också en webb, www.motorvarlden.se som stadigt växer.
OK ekonomisk förening äger också ett antal bilåterförsäljare över hela landet, från Falun i norr till Kristianstad i söder.
– Eftersom vi kan bilverksamhet och är duktiga på att driva det så placerar vi pengar i egenägda bolag. Det är ett sätt att ha kontroll över kapitalet, säger Anna Marinder.
Som medlem i OK är man med och äger hälften av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Den andra hälften ägs av Kuwait Petroleum International, ett statligt kuwaitiskt oljebolag. OKQ8 bildades den 1 januari 1999 och har idag drygt 780 tankställen i Sverige.

OK Akademi
– Vi har ett antal förtroendevalda i organisationen som ska bevaka medlemmarnas intressen och vara med och fatta strategiska beslut för föreningens framtid. De förtroendevalda är geografiskt placerade i 28 regioner. 2011 startade vi OK Akademi som en kompetensutvecklingsplattform för de förtroendevalda och som framför allt handlade om att ge en omvärldskunskap med målsättningen ”Sveriges bästa förtroendevalda”. Den 1 januari 2013 öppnade vi OK Akademi för alla medlemmar som är intresserade av verksamheten och som kanske vill bli förtroendevalda, berättar Anna Marinder.
OK Akademi är uppbyggd i åtta kompetensområden, varje område är indelat i olika nivåer och varje nivå har ett kunskapsmål och ett avslutande test. Användaren kan lära sig i sin egen takt och kan själv mäta om man nått målet.
– Portalen är en alldeles utmärkt plattform om man vill veta mer om associationsformen ekonomisk förening eller läsa om entreprenörskap, säger Anna Marinder.
Under Kooperationens År 2012, som FN proklamerade, tog OK ekonomiska förening fram en historisk hemsida.
– Det är något som sätter OK på kartan. Det finns ett ganska stort intresse av historia hos svenska folket och vi ville visa vår resa från starten. Dessutom kan man ta avsats i historien och hitta saker som vi kan använda oss av i framtiden, säger Anna Marinder.

Tre kärnvärden
Sedan 1950-talet jobbar OK ekonomiska förening efter tre kärnvärden:
• Vi äger tillsammans
• Vi delar på överskottet
• Vi leder miljöarbetet
– Våra kärnvärden ändras aldrig. Så länge företaget finns kvar i den form det är idag så finns kärnvärdena kvar. Det är så vår verksamhet fungerar. Nu satsar vi på att ta medlemskommunikationen in i den omvärld vi befinner oss i. Vi vill gärna ha kommunikation med våra medlemmar via vår hemsida, Facebook eller OK Akademi. Eftersom vi har så många medlemmar så hjälper den digitala plattformen föreningen att bli mer transparant och öppen för medlemmarna, säger Anna Marinder avslutningsvis.