Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

En engagerad samhällspartner

Mitt på torget ligger Varbergs Sparbanks huvudkontor. Det är en imponerande byggnad som uppfördes år 1898 men bankens verksamhet startade långt tidigare. Närmare bestämt år 1836. Mycket har hänt sedan den tiden då insättningar endast skedde på lördagar och uttag på söndagar. Grundtanken med banken, Sparbanksidén, står sig dock lika bra idag som då.

– ”Den grundläggande tanken med en Sparbank är att hjälpa de svaga i samhället och stimulera till sparande, samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och utveckla bygden” säger Jennie Svahn, tf. VD på Varbergs Sparbank. ”När banken går bra bidrar vi till att göra Varberg till en bättre plats att leva och verka i och genom att ge tillbaka delar av vår vinst gynnas lokal utveckling inom utbildning, näringsliv, forskning, idrott och kultur”.

I nära samarbete med näringslivet
Varbergs Sparbank är en aktiv partner i Varbergs näringsliv och delaktig i många olika projekt.
-”Vi vill vara med och driva samhället framåt”, säger Jennie Svahn. ”Det är otroligt spännande med utvecklingen som sker i Varberg och vi ser positivt på det. Med ett starkt eget kapital kan vi vara en bidragande part och fungera som en motor som gynnar Varberg och dess tillväxt”.
Ett exempel på bankens samhällsengagemang är bidraget till Potential.VBG. Det är en företagsinkubator som bildades med kapital från Varbergs Sparbank via Sparbanksstiftelsen. Syftet med Potential.VBG är att stötta nyföretagande som skapar värde för Varbergs näringsliv.
-”Att kunna vara med och finansiera projekt som Potential.VBG känns otroligt bra då det skapar goda förutsättningar för Varbergs nyföretagande”, säger Jennie.

Ett bra resultat för banken skapar goda förutsättningar för samhället
Varbergs Sparbank har under många år gjort bra resultat och sedan år 2001 har närmare 350 Mkr delats ut till en bit över 1100 olika projekt. Exempel på beviljade bidrag är fiberutbyggnad på landsbygden, privatekonomiutbildning för skolbarn, idrottshallen Tresteget och lokalt forskningsbidrag till Region Halland och Varbergs sjukhus.
-”Vi ser det som ett kretslopp för positiv utveckling. Tillsammans skapar vi – banken, stiftelsen och våra kunder – möjligheter för vår bygd. Idag och för framtiden”, avslutar Jennie.