Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En erfaren problemlösare i Gävle

Sören Thyr AB i Gävle har en bred verksamhet och erbjuder allt från materialhantering och transporter till uthyrning av lokaler och lagerplatser. Familjeföretaget grundades av Sören Thyr 1973 och drivs idag av hans söner Jörgen och Niclas Thyr.

Med ett stort antal fordon, truckar och lastmaskiner erbjuder Sören Thyr AB ett brett utbud av tjänster.
– Vårt ledord är att vi inte ser problem utan bara problemlösningar, säger Jörgen Thyr, som har arbetat på företaget sedan han slutade skolan.
Grundaren Sören Thyr, en av Gävles stora entreprenörer, gick hastigt bort i maj 2006, men sonen Jörgen och hans syskon beslutade sig för att driva verksamheten vidare.
– Vi hade varit inne i driften i många år och därför fungerade det, säger Jörgen.
Sören Thyr startade verksamheten 1973 med att köra runt med en truck till olika företag för att lossa och lasta bilar. Idag, drygt 40 år senare, förfogar företaget över hundratals fordon, hundratals truckar och ett 30-tal lastmaskiner.
– Vi är mycket ute på industrier och ”baxar”, det vill säga hanterar tunga grejer som ska in på konstiga ställen, berättar Jörgen.
Sören Thyr AB erbjuder även uthyrning av truckar och lastmaskiner med eller utan förare.

Maserfrakt och Harbour Department
I mitten av 70-talet bildade Sören Thyr den ekonomiska föreningen Truckcentralen som många åkare anslöt sig till.
2004 gick Truckcentralen samman med lastbilscentralen Gästrike Frakt och då bildades Fraktcentralen. Idag heter bolaget Fraktcentralen Maserfrakt.
1998 startade Sören Thyr också dotterbolaget Harbour Department.
– Farsan hatade monopol och krigade för att komma in i hamnen. Trots mycket motstånd så lyckades han, säger Jörgen.
Verksamheten hos Harbour Department är att lasta och lossa fartyg samt transportera gods till och från fartyg.
Företaget hyr även ut magasin som är belägna i hamnen.
– Tyvärr ser man inte så mycket truckar på stan idag. Många småföretag har försvunnit och andra har egna truckar och anpassade lokaler.

Fastighetsförvaltning
Sören Thyr AB är ett företag med många strängar på sin lyra. En verksamhetsgren är fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler för tillverkning, industri, lager och kontor.
– Vi äger och förvaltar ett tiotal fastigheter och just nu bygger vi en anläggning till Aga Gas vid E4:an, berättar Jörgen.
Trots att många företag och kunder har försvunnit under årens lopp har Sören Thyr AB alltid hittat nya vägar och uppdragsgivare inom olika områden.
– Som företagare idag måste man hela tiden vara alert och lyhörd för att kunna utveckla verksamheten. Vår vision inför framtiden är att vara ett stabilt företag och sköta om våra kunder, säger Jörgen Thyr avslutningsvis.