Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

En företagsam kommun

Ljusdals kommun är Gävleborgs mest företagsamma kommun. 14 procent av den arbetsföra befolkningen i Ljusdals kommun ansvarar för ett företag. I åldersspannet 20-79 år är 19 procent företagare. Kommunen består av centralorten Ljusdal, turistdragaren Järvsö samt orterna Färila, Los och Ramsjö. I kommunen bor det cirka 19 000 personer.

Näringslivet växer i Ljusdal. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Gävleborgs län. Ljusdal har mottagit priset för bästa tillväxt i Gävleborgs län för andra året i rad.

Kommunen vill ge bästa möjliga förutsättningar för företagens utveckling eftersom vi tror att de flesta nya arbetena skapas inom våra befintliga rörelser och näringar. Samtidigt välkomnar och stödjer vi etablering av nya verksamheter i kommunen, säger Lars Molin (M)kommunalråd i Ljusdals kommun.

Branscher som redan etablerat sig
Det är framförallt tre branscher som utmärker sig och vuxit sig starka i Ljusdals kommun; tillverkande industri (metall, plast och trä), tjänstesektorn (informationshantering, telefonförsäljning och support) samt företag inom besöksnäringen. I Ljusdals kommun finns en lång och stolt säljtradition och gott om personer med säljerfarenhet. Idag är exempelvis närmare 750 personer sysselsatta inom tjänstesektorn.

Lediga tomter och lokaler
Inom Ljusdals kommun finns lediga lokaler av varierande storlek och byggklar mark till förmånliga priser. Hantering av bygglov går snabbt och vi bistår i arbetet att hitta den bästa platsen för ditt företag utifrån dina specifika behov och önskemål. Vi har även byggklara tomter för villor och flerfamiljshus.

Branschsamverkan och nätverk
Företagarna i Ljusdals kommun är duktiga på att samverka. Det finns flera väletablerade företagarföreningar och nätverk som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Några exempel är Information Brokers, Ljusdal i Centrum och Ljusdals mekanföretag. Vi samlar alla nätverk i gemensamma möten (BIS, Branscher i samverkan) där strategiska frågor diskuteras. Ljusdals kommun ordnar också arrangemang och mötesplatser för företagare.

– I Ljusdals kommun finns många duktiga företagare. Vi arbetar mycket i nätverk i kommunen och lägger stor vikt vid kompetensutveckling. Vi har ett tillväxtprogram som 52 företagare har genomgått, och det är fantastiskt att så många företag i en liten kommun som vår verkligen vill jobba för att växa, säger Stefan Färlin, Näringslivsutvecklare i Ljusdals kommun.

Kompetensförsörjning
Att ha tillgång till rätt arbetskraft är viktigt för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Vi arbetar för att säkra kompetensförsörjningen för företag i kommunen på både kort och lång sikt. För att lösa akuta behov samarbetar kommunen med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och kommunens Lärcentra. Kommunens näringslivskontor är en koordinator mellan skola och näringsliv för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Slottegymnasiets Industriprogram, som är teknikcollegecertifierat, har sedan många år ett framgångsrikt och väletablerat samarbete med mekanföretagen i kommunen.

Nära till det mesta
Förutom goda förutsättningar att etablera sin verksamhet så erbjuder Ljusdals kommun så mycket mer. Här finns tillgång till bra och billigt boende, trygg uppväxtmiljö för barnen, vacker natur samt ett rikt kultur- och fritidsliv. Många väljer att flytta till Ljusdals kommun för den vackra naturen och enkelheten. Till vår kommun tar du dig enkelt med bil, buss eller tåg. Med bil tar det 3,5 timmar från Stockholm.