Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

En garant för ordning och reda i byggkeramikbranschen

Intresset för kakel och klinker ökar, inte minst tack vare Byggkeramikrådet som arbetar hårt och målmedvetet för att främja god användning av ett av världens äldsta byggmaterial.
– Det är ett fantastiskt material med oändliga variationsmöjligheter och användningsområden, säger nytillträdde VD:n Magnus Janson.

Byggkeramikrådet, BKR, bildades 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF, och har till uppgift att leda den tekniska utvecklingen i branschen samt säkerställa ordning och reda och att regler följs bland anslutna entreprenörer och leverantörer. Utvecklingen är påtaglig inom det byggkeramiska området, något som inte minst Magnus Janson, nytillträdd VD för Byggkeramikrådet, kan konstatera.
– Det råder absolut en ökad efterfrågan på kakel och klinker som kommit att bli statushöjande material. Våtutrymmen dominerar förstås, men allt fler märker såväl praktiska som estetiska fördelar med att ha klinker även i exempelvis hallen eller vardagsrummet, berättar Magnus Janson.
Han ser dock betydligt fler användningsområden av det som faktiskt är ett av världens äldsta byggmaterial med cirka 8 000 år på nacken.
– Det finns oändliga variationsmöjligheter och användningsområden, inte minst i pooler och bassänger som i många fall har stora renoveringsbehov. Fasader och andra utomhusmiljöer är förstås också intressanta. Det gäller för oss att visa att kakel och klinker inte bara finns i badrummen, förklarar Magnus.

Behörighet skapar fördelar
Han ser den positiva utvecklingen som resultatet av hårt arbete i såväl Byggkeramikrådet som branschen i stort. BKR är branschens ledande auktoritet när det gäller användandet av keramiska material och har tagit fram riktlinjer som främjar ordning och reda bland såväl entreprenörer som beställare. Man utfärdar behörighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV), vilket är ett frivilligt regelsystem som bland annat uppfyller Boverkets byggregler.Det rör sig om en gedigen utbildning för såväl entreprenören som dennes anställda. Ägaren går en kurs i entreprenadjuridik och lär sig vilka skyldigheter denne har gentemot sina beställare, såväl kommersiella som konsumenter, medan de anställda genomgår en tvådagarsutbildning i branschreglernas tillämpning och därtill en praktisk kurs i de tätskiktssystem man jobbar med. Till detta kommer ett krav på återkurs vart femte år för uppdatering av kunskaperna. Behöriga företag förbinder sig också att underställa sig regelbundna kvalitetsöversyner. Utöver kunskaps- och regelmässiga vinster erhåller behöriga företag tydliga konkurrens- och marknadsföringsmässiga fördelar.
– Det blir en kvalitetssäkring för kunden som kan vara säker på att entreprenören förstår komplexiteten i applikationerna. Eftersom tätskikt består av flera olika komponenter är det viktigt att de fungerar tillsammans. Kunden erhåller ett kvalitetsintyg på utfört arbete, säger Magnus Janson som märker en ständigt ökande efterfrågan kring BBV från branschens aktörer.

Dialog och information
I byggkeramikbranschen, liksom byggbranschen i stort, finns förstås problem med oseriösa aktörer. EU-direktiven om fri rörlighet bidrar till utvecklingen och här ligger enligt Magnus Janson en stor utmaning för Byggkeramikrådet.
– Det är förstås inte så att ett icke behörigt företag per automatik är en dålig entreprenör, men visst förekommer det fusk även i vår bransch. För oss i BKR gäller det att informera och föra en dialog med branschen som uppmuntrar entreprenörerna att följa etiska regler, kollektivavtal och så vidare. Det är viktigt att alla jobbar enligt samma premisser, poängterar Magnus Janson.