Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

En halv miljon resenärer via Ronneby kan bli verklighet

Ronneby Airport är en viktig drivmotor för Blekinges utveckling. Mycket tid kan sparas genom att snabbt och enkelt checka in på den regionala flygplatsen och därefter resa vidare via en internationell hubb. Från Ronneby nås ett stort antal destinationer över hela världen via Bromma och Arlanda.

Ronneby Airport har en viktig uppgift när det gäller att knyta ihop regionen med andra, större arbetsmarknadsregioner i Sverige på ett effektivt sätt. Blekinge är allt annat än ett bortglömt hörn i sydöstra Sverige – faktum är att regionen sedan länge finns med på världskartan som ett nav för industriell utveckling med storföretag som Volvo och Saab i spetsen.
– När intresset för regionen ökar så ökar även resebehovet både till och från Blekinge. Ett ökat resande är bra för den ekonomiska tillväxten och allt tyder på att intresset för att resa från den mindre staden och den regionala flygplatsen kommer att fortsätta öka över tid, säger Ronneby Airports flygstationschef Arri Kallonen.
Men det krävs omfattande investeringar för att klara ett ökat resande från Ronneby på lång sikt.

Satsar på dubbel kapacitet
Redan nu rustar Swedavia Ronneby Airport upp inför kommande möjligheter och utmaningar. Ett omfattande utbyggnadsprogram har påbörjats och det kommer att pågå i etapper under lång tid framöver. Hela flygplatsen ska uppgraderas för att möta framtidens resande.
Först ut är en uppgradering av ankomsthallen som får nya system för ankommande bagage samt ny yta för gränspolis och tull. Det kommer att vara mycket smidigare att resa från Ronneby framöver, resenärerna kommer i princip att kunna sköta allt själva fram till passkontrollen vid avgång.
Den stora upprustningen planeras dock för ankomsthallen, där man behöver bygga ut för att kunna ta emot resenärer från flera ankommande plan och länder samtidigt. Idag är detta en flaskhals, men framöver kommer den nya ankomsthallen att kunna ta emot omkring 400 resenärer samtidigt. Det blir ett rejält uppsving för den regionala flygplatsen, som med utbyggd kapacitet mycket väl skulle kunna ta emot dubbelt så många resenärer som idag – alltså nästan en halv miljon resenärer mot dagens 240.000.

Kan etablera ny linje
Ronneby Airport är en militär flygplats där man delar utrymmet mellan civila och militära verksamheter. Den militära närvaron innebär bland annat en mycket hög nivå på underhåll och anläggningen har alltid öppet. När F17 och flottiljen expanderar kommer även flygplatsen att expandera, vilket naturligtvis gynnar det civila flyget också.
En annan viktig aspekt för framtida utveckling är vilka hubbar man lyckas knyta. Utöver Stockholm behövs minst en till, och gärna en som knyter Blekinge till kontinenten. I samarbete mellan kommuner, regionen och näringsliv, samt med flygplatsen i Kalmar har Ronneby Airport därför påbörjat ett arbete för att utveckla en sådan hubb, med Frankfurt som förslag. Än är det inte spikat när linjen kan starta, men att intresse finns är solklart.