Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

En helhetsleverantör med helhetsansvar

Starka synergieffekter, ett mer enhetligt erbjudande med kompletta lösningar och skarpare kundfokus är att vänta nu när DeltaNordic flyttar huvudkontoret till Örnsköldsvik. Dotterbolaget DeltaEltech finns på orten sedan tidigare och man ser framförallt fram emot ökade möjligheter för samverkan med ännu bättre kunderbjudanden som följd.

DeltaNordic-koncernen är ofta första valet av partner för leverans av kompletta lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system. Företagen inom DeltaNordic samverkar för att skapa ökad tillväxt med tillgång till större kundgrupper och bredare marknader.
Tack vare ingenjörsresurser från flera av systerföretagen kan DeltaEltech erbjuda kompletta elautomatiklösningar och utveckling av elektronik från idéstadiet. Design- och konstruktionstjänster köps bland annat av DeltaConlego och DeltaElectric, men även av väl utvalda externa partners.
– Det viktigaste är att kunden alltid får exakt det som beställts, rätt sak i rätt tid, och att vi upprätthåller det goda rykte och den kunskap som hela företagsgruppen står för, poängterar Jörgen Söderström, koncernchef DeltaNordic samt VD för DeltaEltech.
Jörgen Söderström beskriver DeltaNordic som en helhetsleverantör som tar helhetsansvar. Med nytänkande och öppenhet för nya idéer skapas genomtänkta lösningar som passar för de krävande miljöer som DeltaNordic levererar till. Koncernens företag erbjuder förstklassig service med livslång support, det är ansvar och långsiktighet som gäller.

En kontakt löser allt
DeltaEltech tillverkar bland annat kretskort och elektronikenheter, samt erbjuder avancerade klimatskyddande lösningar som exempelvis speciallackering, ingjutning och specialutvecklade apparatskåp. Eftersom all elektronik är klimatkänslig så krävs nytänkande och effektiva lösningar för att skydda tekniken.
Delta Eltech är framförallt en framstående leverantör av el- och elektroniklösningar lämpade för besvärliga miljöer och har lång erfarenhet som komplett systemleverantör till svensk industri.
– Våra kunder finns nästan uteslutande i Sverige, en del kunder är lokala företag här i Örnsköldsvik. De levererar dock i sin tur till kunder över hela världen. Vi tar ett helhetsansvar från idé och analys till leverans av nyckelfärdig lösning. Det betyder att våra kunder bara behöver en kontakt som sköter hela leveransen, och det är vi. Vi vet att det vi levererar håller en mycket hög kvalitet och våra kunder vet i sin tur att de alltid kan lita på oss, även när det gäller efterservice och underhåll. Det är något som vi arbetat med länge och som vi idag är mycket stolta över, säger Jörgen Söderström.

Tror på Örnsköldsvik
Att snabbt och effektivt kunna anpassa sig efter kundens behov och önskemål är inget nytt för DeltaEltech, som under årens lopp fått mycket skiftande och spännande uppdrag. Att vara flexibel är grundläggande för överlevnad enligt Jörgen Söderström.
– Vi tror på en stark tillväxt framöver, inte minst i vår region. Våra ägare Mannerheim Industrier AB (MIAB) tror på Örnsköldsvik och på en fortsatt utveckling här. Därför flyttades även DeltaNordics huvudkontor hit, till en region där det finns gott om kompetens och kunskap inom våra affärsområden.