Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

En helt ny stadsdel växer fram i Jönköping

I 154 år var Munksjöstaden stängd för allmänheten.
Men i december 2015 invigs ett nytt 16-våningshus i området.
Det blir Jönköpings högsta byggnad och ett landmärke för staden.

För snart tio år sedan pratade Gunnar Järvhammar på Lustgården och Stig-Olof Johansson på Tosito under ett gympass.
Samtalet handlade om en idé att bygga ut området där det gamla pappersbruket Munksjö en gång låg, och där det redan på 1200-talet fanns ett kloster som fransiskanermunkar lät bygga på sjöns västra strand.
Planerna blev så småningom verklighet och i dag bygger Tolust, som ägs av fastighetsbolagen Tosito och Lustgården med 50 procent vardera, en helt ny stadsdel.
Bygger 17 nya kvarter
Det handlar om 1 500 nya lägenheter och ca 20 000 kvadratmeter handels, service, kontor och upplevelse.
Bygget började ifjol och inom åtta år ska Jönköpings nya stadsdel med 17 nya kvarter vara klar. Sju av dessa ska vara klara i etapp 1 som beräknas vara klart 2017-2018.
– Det är en positiva anda i stan just nu och det känns som att pusselbitarna faller på plats en efter en. När folk ser med egna ögon att det händer saker så bidrar det till framåtanda och tillväxtanda, säger Tommy Fritz, VD på Tosito.
Etapp 1 består av 550 bostäder, affär, vårdcentral, apotek, gym, restaurang  konferens och förskola. Dessutom kommer företag som Nordea och IT-företaget Evry med flera att flytta in i det nya 16-våningshuset som invigs i december i år. Evry är en stor arbetsgivare som har över 200 anställda i Jönköping.
Avstängt för allmänheten
På 1860-talet startade Munksjö sitt pappersbruk här och det var först 2007 som marken köptes av Tolust för att man skulle kunna bygga en ny stadsdel. Totalt består det gamla fabriksområdet av 120 000 kvadratmeter.
– Nu kommer man att kunna promenera längs kajkanten och bort till högskoleområdet på något som vi kallar Hälsans stig. Det har man aldrig kunnat göra tidigare eftersom området var avstängt för allmänheten i 154 år. Det här ger Jönköpingsborna helt nya möjligheter, säger Tommy Fritz
I anslutning till alla bostäder, kontor och serviceinrättningar i den nya Munksjöstaden kommer i etapp 1 att byggas 500 garageplatser men det blir också nya bilvägar i området.
Dessutom finns planer på en flytande park i sjön. En unik konstgjord ö på 7500 kvadratmeter med bland annat café och boulebana.
– Ja, men det är ännu så länge på planeringsstadiet, betonar Tommy Fritz.
Kan ses från många håll
16-våningshuset kommer att ha en lunchrestaurang i entreplanet och det kommer också att finnas konferenslokaler och gym i huset.
– Huset kommer att vara synligt från många håll i staden och vi märker att det finns ett stort intresse för allmänheten hur bygget går, konstaterar Tommy Fritz, som var med och grundade Tosito 2004 efter många år inom Riksbyggen.
När det gäller bostadsbyggandet som pågår i Munksjöstaden kommer det att finnas både hyresrätter och bostadsrätter i husen.