Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

En heltäckande partner till saneringsbranschen

Alron Chemical Co AB i Strängnäs är Skandinaviens ledande leverantör av tjänster och produkter till saneringsbranschen.
– Vi tillverkar all kemi i egen fabrik i Strängnäs, som är ISO-certifierad både i kvalitet och miljö, säger Lars Corselli, marknadschef på Alron.

Alron är ett avknoppningsföretag från Lunds Universitet och Tekniska Högskola. Företaget bildades 1977 av docent Alvin Ronlan tillsammans med en grupp professorer från LTH och Kungliga Tekniska Högskolan.
Affärsidén var och är att omvandla forskningsresultat inom områdena mikrobiologi, organisk kemi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder.
– Vi är ett kompetensföretag och har två egna laboratorier, vilket innebär att vi kan ta fram kundanpassade lösningar för en bredd av kunder. Kemin som vi erbjuder är vidareutveckling av naturens egna lösningar och av forskningsresultaten som gjordes från början, säger Lars Corselli.
Marknaden för Alron är hela Sverige och dessutom har företaget en betydande export till Norge, Finland, Danmark och Tyskland.
– Om man råkar ut för en skada, till exempel mögel, brand eller vatten, så ringer man som konsument eller näringsidkare till sitt försäkringsbolag och de i sin tur har ofta avtal med något saneringsföretag i landet. Och det är till dessa företag som vi erbjuder våra tjänster. Vi kan erbjuda allt inom sanering, numera även personlig skyddsutrustning, berättar Lars Corselli.

Samarbete i olika nischer
Alron samarbetar bland annat med Svevia när det gäller tunneltvätt i Södra Länken i Stockholm. Till detta levereras ett naturvänligt tvättmedel. En annan kund är Wallenius Water där man tagit fram en anpassad lösning för kylning och rengöring.
Alron säljer också utbildning för saneringstekniker i egna kurslokaler i Strängnäs två gånger om året, men har också möjlighet att hålla utbildning ute på plats hos företagets kundkonstellationer.
Ett annat område för Alron är mikrobiologiska produkter.
– Vi är en betydande leverantör av sanitetsvätska till den professionella sidan, det vill säga tillfälliga toaletter till byggarbetsplatser, men vi har även för avsikt att utveckla försäljningen inom fritidssektorn, berättar Lars Corselli.

Bränsletillsatser
En annan produkt från Alron är bränsletillsatser för diesel- och bensinmotorer och inom det området är företaget marknadsledande i Norge. Om man har problem med vatteninblandning i bränslet ska man med fördel använda tillsatsen som förhindrar växt i tanken. På så sätt får man en hälsosam motor som inte rycker och går sönder.
Alron har levererat bränsletillsatser till den norska marknaden sedan 1980-talet, men produkten har ännu inte lanserats i Sverige.
– Nu har vi börjat lansera bränsletillsatser på hemmamarknaden under varumärket Addron och planen är att även lansera det i Finland och Danmark med flera länder framöver.

Rikstäckande återförsäljarnät
Sedan Lars Corelli blev marknadschef 2011 har Alron vidareutvecklat ett rikstäckande återförsäljarnät för saneringsbranschen på ett antal ställen från Skåne i söder till Norrland i norr. Tanken är att om saneringsfirman snabbt behöver en Alron-produkt ska dessa vara behjälpliga.
I slutet av april lanserade Alron en ny hemsida på Internet för att tydligare kunna marknadsföra sina produkter och tjänster.
– Den nya hemsidan är en stor satsning som vi har lagt ned mycket energi på, säger Lars Corselli.
Alron arbetar kontinuerligt med att förbättra sina kemiprodukter och göra dem ännu miljövänligare. Dessutom kommer företaget att satsa på nya affärsområden, bland annat inom lantbrukssektorn.