Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

En historik som öppnar möjligheter för framtiden

Det Västeråsbaserade ingenjörsbolaget Quintus Technologies, tidigare Avure Technologies, har genom namnbytet tydligt markerat sin strävan efter att lägga ännu mer kraft på industriell utveckling och innovation. Namnbytet indikerar dessutom att man knyter an till historiken kring utvecklingen av den så kallade Quintus-teknologin för framställning av extremt höga tryck, en teknik som utvecklades främst för att tillverka konstgjorda diamanter.

Namnet Quintus kommer från en teknik som härstammar från ABB/ASEA i Västerås. Att utvecklingen fortfarande drivs från Västerås är intressant med tanke på att Quintuspressar används världen över, och än mer intressant blir det då det kan tilläggas att pressarna också slutmonteras och testas i Västerås.

Två typer av pressar
Quintus Technologies ställer höga krav på tillverkningen och det omfattar givetvis de underleverantörer som tillverkar komponenterna till de patenterade pressarna. De två huvudkategorier av pressar som levereras från Västerås bygger på SMF-teknik (Sheet Metal Forming) respektive AMD-teknik (Advanced Material Densification). Teknikerna tillämpas inom olika branscher beroende på hur slutprodukten ska användas.
Inom flygindustrin används SMF-pressar för att få fram komplexa komponenter för tillverkning av stora partier och AMD-pressar för att framställa de mer kritiska och högvärdiga komponenterna som kräver riktigt bra materialegenskaper. Flygindustrin utgör idag en av de mest expansiva industrierna i världen med tanke på att flygflottan dels ska fördubblas och att äldre maskiner samtidigt måste bytas ut.
– Under de närmaste tre åren ska vi fördubbla vår verksamhet och då är flygindustrins expansion ytterst välkommen. Den spelar en viktig del i vår egen tillväxt men vi ser också möjligheter inom andra branscher som ställer höga materialkrav, t ex fordons- och medicinteknik, säger Jan Söderström, VD Quintus Technologies.

Västerås rätt för expansion
Idag finns det ungefär 1800 Quintuspressar världen över. Den första levererades redan på 1960-talet och utvecklingen från Västerås har egentligen aldrig mattats av, oberoende av marknadens cykler och konjunkturer. Den pågående expansionen inom Quintus Technologies kräver att man satsar mer på kompetensförsörjning och Jan Söderström anser att Västerås är precis rätta stället för det:
– Vi har fördelen att bedriva vår verksamhet från Västerås som är en av Sveriges mest ingenjörstäta regioner. Även om ingenjörskunskap är en bristvara generellt så har vi hittills haft tur då vi rekryterat. Vi kommer också att satsa på att bygga ut den internationella säljkåren då vi kommer att marknadsföra pressarna mot delvis nya kundgrupper, och samtidigt satsa hårdare, framförallt i Asien.
Det finns ytterligare ett applikationsområde för Quintusteknologin och det är inom livsmedelsindustrin vid konservering av mat. Det kräver en annan utformning av pressarna som tillverkas av ett systerföretag i USA. För den Västeråsbaserade verksamheten kommer tillverkande industri såsom fordon, medicinteknik, kärnkraft & offshore samt flyg att vara huvudfokus framgent.