Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

En hoppfull framtid för Sverige?

Moderaterna vill förbättra integrationen och arbetsvillkoren. Att det ska löna sig att arbeta har varit en grundpelare i Moderaternas politik under en längre tid. Med hjälp av inträdesjobb vill man öka integrationen, och samtidigt underlätta för arbetsmarknaden som på de flesta håll skriker efter kompetens.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ser en hoppfull framtid för Sverige. Men först måste ett antal grundläggande förändringar genomföras. För det första: integrationen måste förbättras. Här föreslår Moderaterna en tydlig strategi med inträdesjobb, bland annat. För det andra: det ska löna sig att arbeta, med förslag om sänkt skatt på låga och vanliga inkomster. Fler människor ska få det bättre, helt enkelt.
Utöver det finns strategier för ökad trygghet med mer omfattande satsningar inom Polisen, mer fokus på vård och omsorg med kortare vårdköer samt en välvässad förbättringsstrategi för skolan. Inför Almedalen förfinar Ulf Kristersson sitt valspråk – men han ändrar inte dess inriktning, vilket vår intervju med honom påvisar.

Vad betyder Almedalsveckan för Moderaterna i år? Kan vi redan nu få en indikation över vilka huvudfrågor som kommer att tas upp?
– Så här ett valår är så klart veckan extra viktig. Den blir en temperaturmätare på vilka frågor som engagerar och som kommer dominera den intensiva valspurten. Jag tycker att det redan nu går att skönja att det är invandring och integration, lag- och ordningsfrågor, och så kanske sjukvård och skola.

Vilka förväntningar har Ulf Kristersson personligen på Almedalsveckan i år? Vilka möjligheter ger evenemanget med tanke på det politiska läget just nu?
– Att det blir roligt! Jag har ju varit där i många år men i år blir det första gången som partiledare, med allt vad det innebär.

Hur ser Moderaterna på evenemangets möjligheter att påverka och engagera ur näringslivssynpunkt? Hur ska exempelvis jobbfrågan drivas vidare?
– Jag tror nog att de flesta partier har en rätt så färdig politik lagom till Almedalsveckan ett valår som detta och att rätt lite ändras några veckor före valet. Vårt jobbfokus är att underlätta för alla de som i dag inte tar sig in på arbetsmarknaden, genom att sänka skatten på arbete särskilt för de lägre inkomsterna, samtidigt som vi vill införa ett bidragstak som gör att man inte kan få mer i bidrag än vad man hade fått i lön från ett vanligt arbete.

För att ha en fungerande välfärd måste Sverige ha en stark grund att bygga på – hur ser den långsiktiga planen ut för att säkerställa det enligt Moderaterna?
– Svaret är enkelt: Arbetslinjen. Enda sättet att långsiktigt trygga välfärden är att de som kan arbeta gör det och bidrar. Den enskilt viktigaste nu är att få fler att gå från att leva på bidrag till egen försörjning.

Ulf Kristersson är tydlig: ökad sysselsättning vinner alla på. Och med rätt strategi betyder lite mer pengar i plånboken inte att samhällets servicefunktioner urholkas – snarare tvärtom. Fokus bör också ligga på att erbjuda bra villkor så att företag vill flytta hit, och inte härifrån. Det är något som Moderaterna kommer att vara tydliga med såväl under Almedalsveckan som framgent.