Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En komplett skola för personal inom järnvägen

Skandinaviens enda helt kompletta järnvägsskola ligger i Ängelholm. Här får tekniker, ingenjörer och tågpersonal teoretisk och praktisk träning i en realistisk och säker järnvägsmiljö.
– Hög kompetens är en förutsättning för att järnvägen ska fungera och Järnvägsskolan är den enda aktören i Sverige som bedriver den här typen av utbildning, säger Stellan Jönsson, chef för Marknad & Utveckling på Järnvägsskolan.

Järnvägsskolan i Ängelholm grundades 1955 under namnet SJ-skolan.
– SJ sökte ett lämpligt ställe för att bedriva fordonsutbildning och av en slump hittade man lämpliga lokaler i Ängelholm. Vi får ofta höra att vi inte ligger så centralt i Sverige, men vårt område har allt som finns i en skarp järnvägsanläggning och det är en säker utbildningsmiljö. Dessutom vill de flesta ha utbildning på vintern då det inte bedrivs så mycket arbete på spåren och då ligger vi geografiskt rätt eftersom vi oftast inte har stränga vintrar med snö och tjäle, säger Stellan Jönsson.
1988 tog Banverket över verksamheten och skolan döptes till Banskolan, men sedan 2006 går skolan under namnet Järnvägsskolan.
Huvuduppgiften för Järnvägsskolan är att förse järnvägens alla aktörer (entreprenörer, konsulter, järnvägsföretag, utländska järnvägsförvaltningar m.fl.) med den kompetens de behöver för att kunna arbeta och verka så effektivt som möjligt.

Tekniker och underhållspersonal
– Merparten av utbildningen riktar sig mot tekniker och underhållspersonal som jobbar ute på spåren med till exempel banteknik, elteknik och signalteknik. Vi har även yrkeshögskoleutbildning för lokförare och sedan januari i år har vi även yrkeshögskoleutbildning till tekniker. Detta är våra offentliga utbildningar, men den största delen i vår verksamhet är uppdragsutbildningar. Det innebär att företag som verkar i branschen skickar hit sina anställda för grundutbildning eller påbyggnads- och specialistutbildning, berättar Stellan Jönsson.
Genom Järnvägsskolans portar passerar mellan 5 000 och 6 000 elever årligen. Skolan har drygt 60 anställda, varav ungefär hälften är heltidsanställda lärare.

En sluten värld
– Tittar man tillbaka så har järnvägen varit en ganska sluten värld, men när lågkonjunkturen kom 2008 satsade man mycket på infrastrukturen och då fick allmänheten upp ögonen på att järnvägen var en attraktiv bransch. I stället för att göra sig av med folk sökte järnvägen ny kompetens och så är det fortfarande, säger Stellan Jönsson och fortsätter:
– Nu satsas det mycket pengar på järnvägen. Enligt gällande plan fram till 2021 ska hundratals miljarder kronor investeras i järnvägsnätet, både för att bygga nytt, men framför allt för att underhålla det vi redan har.

En internationell satsning
Järnvägen har varit strikt nationella angelägenheter i över 100 år, men de senaste 20-30 åren har mycket arbete lagts ner för att göra verksamheten mer internationell.
– Man vill ju flytta gods från Sverige ner till Italien till exempel utan att behöva byta lok eller personal. Men det är fortfarande en del problem vid gränspassagerna eftersom länderna har olika tekniska system. Nu pågår ett intensivt arbete i EU för att harmonisera regelverk och den tekniska standarden, allt för att få en europeisk järnväg med både mer godstrafik och persontrafik, säger Stellan Jönsson.

Höga krav
Stellan Jönsson menar att järnvägsbranschen innefattar mycket komplicerade tekniska system, vilket innebär att de anställda måste ha hög kompetens och vara mycket tekniskt duktiga.
– Just nu håller Trafikverket på att se över vilka krav man ska ställa på de personer som jobbar med drift- och underhållsuppdrag. Styr man inte upp det ordentligt kan det finnas en risk att entreprenörerna skickar in personal som inte kan sina saker och det blir dyrt i längden. Hög kompetens är en förutsättning för att det ska fungera och Järnvägsskolan är den viktigaste aktören för att få en väl fungerande järnväg, säger Stellan Jönsson avslutningsvis.