Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

En kort presentation av Nordic Transport Group

Egna trafiker till/från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum,
Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Italien, Österrike, Polen och Turkiet. Övrigt Europeiska länder via samarbetspartners.
Fast kontaktperson, det skall vara enkelt att vara kund hos NTG
Vi offererar alltid kundanpassade lösningar utifrån dess olika behov och krav.
 
• Nordic Transport Group har ca.500 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum, Tyskland, Turkiet, Polen, Belgien, Bulgarien och Slovakien
• Alla medarbetare kommer ifrån transportbranschen med många års erfarenhet
• Nordic Transport Group är privatägt och ägarstrukturen består av investerare samt medarbetare
• Nordic Transport Group grundades 2011
• Nordic Transport Group förväntas ha en omsättning på ca 2,5 miljarder SEK under 2016
• Nordic Transport Group har idag ca 1500 egna trailers
• Nordic Transport Group består idag av totalt 35 egna NTG bolag
• Nordic Transport Group är ett av Nordens snabbast växande transportföretag
 
Nordic Transport Group – Nordens idag snabbast växande transportföretag
 Affärsmodellen för NTG är unik. Moderbolaget står för det affärsmässiga med finansering och infrastruktur, men därefter är det upp till varje enskilt företag inom NTG att bygga upp en stark grund för vidare utveckling. Partnerskapsmodellen ger entreprenörerna frihet att agera som de vill och ta de beslut som behövs för företagets framtid.
– I dagsläget har vi ungefär 500 anställa i 35st NTG företag i vår organisation. Av dem är ett ca 100-tal partners. Vår dörr står öppen för nya möjligheter och vi är lyhörda när det gäller nya samarbeten.
– Som partner inom NTG blir man självständig utan att ta alltför stora risker. Istället erbjuds möjligheten att få satsa på det man vill och tror på med uppbackning från en stark moderorganisation. Det borgar för riktigt goda affärer och lönsamma investeringar.
 
Tillväxt som består – ledord inom NTG.
• Till framtidsvisionen hör att öka antalet partners inom NTG:s organisation.
•  NTG har idag en stark tillströmning av människor som vill och kan bidra till en fortsatt utveckling.
•  NTG viktigaste vision och strategi för framtiden är att skapa tillväxt som består genom nya start-ups och organisk utveckling men även förvärv av företag.
•  NTG satsar på förnyelse med ett ungt team och framförallt ett nytt sätt att tänka kring effektiva affärer;
•  NTG ska kunna operera smidigt och flexibelt utan onödiga kostnader när det gäller exempelvis IT och andra stödfunktioner. Att hela tiden tänka Lean och ständiga förbättringar gör oss ännu mer konkurrenskraftiga.
•  NTG kan och ska alltid erbjuda en god service, för oss är det därför oerhört viktigt att träffa kunderna och inte enbart förlita oss på digitala lösningar.
NTG har en unik förmåga att hitta bra lösningar för varje enskild kund och det gynnar såväl kunderna som partners och ägare. Förmågan att tänka utanför ramarna och satsa på annorlunda koncept är uppenbarligen en god investering för framtiden.