Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

En ledande leverantör av affärsinformation till fastighetsbranschen

IPD är en ledande leverantör av kritisk affärsinformation och erbjuder avkastningsindex, analystjänster och marknadsinformation till fastighetsbranschen.

IPD startades i Storbritannien 1985 när Rubert Nabarro och Ian Cullen började sammanställa data från ledande kommersiella fastighetsinvesterare. Under 1990-talet började IPD exportera sina produkter till andra marknader. 1997 etablerades företaget i Sverige tillsammans med Svenskt Fastighetsindex, en ekonomisk förening för fastighetsföretag. Sedan 2002 har IPD kontor i Stockholm, där numera elva anställda är sysselsatta.
Den 1 december 2012 blev IPD uppköpt av det amerikanska bolaget MSCI Inc. som är noterat på New York-börsen.

Information från varje portfölj
– Vi samlar in detaljerad fastighetsinformation från våra deltagande företag för att mäta portföljens avkastning och ta fram olika nyckeltal för benchmarking. Den information vi ger tillbaka är verifierad och kontrollerad. Totalt har vi 85 kunder i Sverige, Danmark och Norge, berättar Christina Gustafsson, vd för IPD Norden.
Bland kunder i Sverige kan nämnas Vasakronan, Sveafastigheter, Diligentia, Niam, Svenska Bostäder, Villhem, Bostadsbolaget och MKB.
IPD är den enda aktören i Skandinavien som gör den här typen av analyser.
– Från dessa byggstenar på fastighetsnivå kan vi också få fram avkastningen på olika typer av fastigheter och olika geografiska områden i landet, säger Christina Gustafsson och fortsätter:
– Vi bidrar till ökad transparens på marknaden genom att publicera nyckeltal för till exempel kontor i olika delar av landet, köpcentrum, industrifastigheter och bostäder av olika åldrar och läge. Avkastningen som vi mäter är på totalt kapital utan beaktande av finansiering eller skatt.
Det finns också ett tjugotal fastighetsfonder i Norden som man mäter avkastningen efter belåning och valutaeffekter. IPD vill kunna klarlägga sambandet mellan fondens avkastning till investerare och den underliggande fastighetsavkastningen.
– För att från fastighetsavkastningen komma till en avkastning som en investerare slutligen får som investerar i fastighetsfonden är det ganska många steg på vägen. Belåning, arvoden och valutaeffekter påverkar fondernas avkastning, säger Christina Gustavsson.

Många nyckeltal
– Vi gör en portföljanalys för att se hur avkastningen står sig gentemot konkurrenterna i fastighetsbranschen, en del kallar det för konkurrentanalys. Sedan analyserar vi deras intäkter, alltså hyror, och deras kostnader, aktiverade investeringar, vakanser o.s.v. Vi kan titta på många nyckeltal, allt från toppnivå på finansiella mått ner till förvaltningsnyckeltal som värmekostnader, berättar Christina Gustafsson, som har arbetat på IPD sedan starten 1997. Hon har en bakgrund som fastighetsekonom, forskare på KTH och fastighetsvärderare.
I IPD Norden kundteam ingår också Erik Nyman, välkänd fastighetsanalytiker, Håvard Bjorå, Pernilla Arnrud Melin och Rikard Eliasson.