Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

En ledande producent av kemikalier i Kvarntorp

Akzo Nobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem.
På Akzo Nobel Functional Chemicals AB i Kvarntorp i Kumla kommun produceras kelatbildare och mikronäringsämnen med järn, som ges till skördar på jordar med höga pH-värden.

Akzo Nobel förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och bland varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens.
Koncernen är verksamt i mer än 80 länder och sysselsätter cirka 55 000 medarbetare. I Sverige har Akzo Nobel cirka 3 800 anställda på ett 20-tal platser.
Anläggningen i Kvarntorp togs i bruk 1968 och drevs av olika ägarkonstellationer fram till 1995 då företaget köptes av Akzo Nobel. Idag sysselsätts 41 anställda i Kvarntorp.

Två typer av kemikalier
– Vi producerar två typer av kemikalier, dels kelatbildare, som framför allt säljs till massaindustrin, och dels mikronäringsämnen, som säljs över hela världen, dock inte i Sverige. På båda produkterna är vi den största producenten i världen, berättar Stefan Fritiofsson, platschef på Akzo Nobel i Kvarntorp.
Kelatbildare är kemikalier som bland annat används av pappersindustrin i samband med väteperoxidblekning av massa. Kelatbildare binder upp metalljonerna i pappersmassan för att minska förbrukningen av blekkemikalier i bleksteget.
Mikronäringsämnen gör det möjligt för växterna att ta upp spårämnen och på sätt får man en friskare växt som ger större fruktskörd. Problemet för växter att ta upp spårämnen uppstår främst på alkaliska jordar. Slutkunder för mikronäringsämnen är bönder.
– De mikronäringsämnen som produceras i Kvarntorp är speciella och används för att motverka järnbrist hos växter. Växter med järnbrist får gula blad och om det är svår brist så dör växten. Vid behandling med våra produkter tillfrisknar växterna snabbt och blir gröna igen genom att produktionen av klorofyll stimuleras. Man kan säga att Akzo Nobel ”målar världen grönare”, säger Stefan Fritiofsson.
Mikronäringsämnen levereras uteslutande på export eftersom det inte finns en marknad i Sverige tack vare bra pH-värde.
– Vi kan nu erbjuda en ”grön” kelatbildare, som produceras i Holland. Den är till stor del gjord av naturliga råvaror och har blivit en stor succé, berättar Stefan Fritiofsson.

En lång historia
Akzo Nobel har en lång och framgångsrik historia. Sedan starten 1777 har företaget levererat innovationer inom teknik och produktutveckling och på 1800-talet var man till exempel banbrytande med masstillverkning av kemikalier. På senare år har Akzo Nobel legat i framkant med högteknologisk färg och konstfiber.
Säkerhet och hög kvalitet står högt på dagordningen hos Akzo Nobel.
– Det viktigaste för oss är säkerheten för de anställda, för de närboende och för miljön. När det gäller våra produkter ska vi producera med hög kvalitet och vara effektiva, säger Stefan Fritiofsson.
Akzo Nobel ser sig själv som inte enbart en leverantör utan även som partner till sina kunder. Företaget strävar efter att på bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar genom att arbeta nära dem.
Stefan Fritiofsson ser positivt på framtiden för Akzo Nobel i Kvarntorp.
– Det ser bra ut speciellt när det gäller mikronäringssidan. Vi säljer otroligt mycket till Sydeuropa, där det finns länder som har det tufft med höga pH-värden på sina jordar.