Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

En liten landsbygdskommun med bra samarbetsklimat

Essunga kommun ligger i en bygd som traditionellt sett har varit mycket präglad av lantbruksnäringar. Hela åtta procent av de arbetande Essungaborna har sin utkomst i jord- och skogsnäringen medan riksgenomsnittet är två procent.
– Vi är en liten landsbygdskommun som kämpar för att behålla vår befolkning, öka inflyttningen och utveckla både näringslivet och attraktionskraften i kommunen, säger kommunchef Kjell Karlsson.

Essunga kommun ligger i hjärtat av Västra Götalands län och centralort är Nossebro med cirka 2.000 invånare.
I kommunen finns cirka 300 företag (exklusive jordbruksföretagen) och antalet nystartade företag ökar år för år.
– Det är ett bra samarbetsklimat i kommunen, men man skulle väl önska att det vore en högre företagsamhet. Det gäller egentligen hela Skaraborg med några få undantag, som till exempel Vara och kanske någon kommun till, säger Kjell Karlsson.

Utöver lantbruken är tillverkningsindustrin den dominerande näringen i kommunen. Vården sysselsätter också en hel del invånare, här finns både kommunens egna vårdboenden plus ett privat vårdbolag med cirka 70 anställda. Essunga har också många finsnickerier, som tillverkar golv, trappor, fönster etc. mot beställning.
Essungas privata företagsamhet präglas av stor rutin och stabilitet. Många företagare har länge drivit sina rörelser och få företag upphör.

Omställningskontoret+
Essunga kommun deltar i Omställningskontoret+, där företagare kan få tillgång till värdefull kompetens i form av finansieringslösningar och professionell affärsutveckling samt stöttning vid nyetablering och nystart av företag.
– Omställningskontoret+ startades efter nedläggningen av Saab. Vi hade ungefär 30 anställda i Essunga kommun som var anställda på Saab eller underleverantörer och vi blev erbjudna att vara med i projektet. Det innebär att staten, regionen, kommunförbunden, Trollhättans kommun och ytterligare någon aktör går in med resurser. Tack vare Omställningskontoret+ har vi under detta och nästa år väldigt bra resurser för att jobba med utveckling av näringslivet, säger Kjell Karlsson.
För att stötta företagen i Essunga har kommunen tagit fram ett företagshotell, där man hyr ut kontorsytor.
En annan satsning är att kommunens företagare ska lära av andra genom bland annat möten med näringslivsorganisationen Center of Innovation i Vårgårda.

Låg arbetslöshet
Essunga har för det mesta en låg arbetslöshet. I och med att de flesta har jobb kan man fokusera på att skapa ännu bättre förutsättningar för företagen.
För att underlätta för företagare att hitta rätt hos kommunen finns en företagslots. Den personen kan svara på frågor som rör företagande eller slussa vidare till rätt myndighet. Vill man på ett enkelt sätt komma in i företagsgemenskapen finns NossebroRegionens Nätverk, som startade år 2000.

Nära kontakter
Centralorten Nossebro är en landsbygd som kännetecknas av nära kontakter.

Kjell Karlsson säger:
– De personliga kontakterna är väldigt viktiga och det är lätt att nå människor på kommunkontoret som jobbar med företagsfrågor. Vi vill utveckla företagen så gott det går och jobba med entreprenörskapet redan i skolorna så att eleverna tidigt ska få kontakter med näringslivet. Vi hade ett projekt med sommarlovsentreprenörer i somras tillsammans med Vara och Grästorp och det var väldigt lyckat.
Kjell Karlsson har många års erfarenhet av näringsliv och kommunal verksamhet. Han har varit kommunchef i Essunga sedan 2010 och innan dess var han kommunchef i Vårgårda i nästan tio år och i Karlsborg i fem år.