Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En lokal oljeleverantör med lång erfarenhet

Bo Alvarsson AB i Kalmar har lång erfarenhet av försäljning och leveranser av olja, diesel och bensin.
Företaget har också bred kompetens och utrustning för cisternkontroll och tankrengöring.

– Vi är ett lokalt oljebolag med verksamhet i östra Småland och på hela Öland och vi levererar till kommuner, lantbruk, åkerier, industrier, villaägare med flera, berättar Bo Alvarsson.
Året var 1981 då Bo Alvarsson startade det egna företaget Bo Alvarsson AB. I mer än 30 år verkade företaget som ett transportbolag och körde ett antal tankbilar för olika oljebolag i Småland, Öland och Blekinge.
– Idag satsar vi mer på egen försäljning av eldningsolja, diesel och bensin. Något som är på frammarsch är biodiesel, säger Bo Alvarsson.
Bo Alvarsson AB har en trogen och återkommande kundkrets i sin region och många har anlitat företaget i flera år.

Brett sortiment
I företagets sortiment ingår bland annat diesel, eldningsolja, biodiesel, 100%RME, eldningsolja, 95 och 98-oktan bensin som levereras till exempelvis lantbruk, jordbruk, skogsbruk, entreprenörer, åkerier, kommuner, energiverk, industrier, bunkring av fartyg, stora och små företag samt privatpersoner.
Bo Alvarsson AB erbjuder också sina kunder kvalitetsmärken av smörjmedel, samtliga ledande inom branschen, Texaco, Mobil och OKQ8.
– Man även kan köpa AdBlue, alkylatbensin, glykol, spolarvätska, avfettning och fordonstvättmedel. Det finns också möjlighet att byta sin tomma gasolflaska till exempelvis grillen eller terrassvärmaren, berättar Bo Alvarsson.
Bo Alvarsson AB har ett hämtlager för smörjmedel, gasol och kemprodukter i Oljehamnen på Tjärhovet i Kalmar. Vill man beställa någon lite mer ovanlig produkt tar man hem den till kunden inom några arbetsdagar. Om kunden vill ha produkten hemskickad så ombesörjes givetvis detta.
Alla produkter håller hög kvalitet och självklart har Bo Alvarsson AB även produkter som belastar miljön så lite som möjligt.

Cisternkontroll och tankbesiktning
Bo Alvarsson AB utför också cisternkontroll och tankrengöring och är ackrediterad av Swedac att utföra kontroll och provtryckning på oljecisterner. Företaget erbjuder, förutom installation, även revision av tankar.
Vid lättare skador kan företaget utföra reparationer med hjälp av Belzonaspackel, som är godkänt för lagning av cisterner.
Lite beroende på cisternernas konstruktion och placering så varierar kontrollintervallen, det kan vara 3-12 år.
Tankar och cisterner som antingen ska rekonditioneras eller tas ur bruk måste rengöras och detta är en tjänst som Bo Alvarsson AB erbjuder sina kunder.
– Vår styrka är att vi utför snabba och trygga leveranser med egna tankbilar. Chaufförerna har lång och gedigen erfarenhet och ger kunderna en bra och personlig service, säger Bo Alvarsson avslutningsvis.