Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

En medveten, engagerad och lokal affärspartner

Trots rådande konjunktur kunde Varbergs Sparbank göra ett bra resultat 2012. Av resultatet går 20 miljoner till Sparbanksstiftelsen Varberg som är bankens ägare. Stiftelsen delar i sin tur ut pengar till olika projekt och föreningar i bygden.

Varbergs Sparbanks affärsidé är att vara kundernas bank på hemmaplan, som med engagemang, enkelhet och global räckvidd, skapar starka varaktiga affärsrelationer. Detta skapar värden för kunden och samhället samt förtroende för banken.
– Som enda lokala bank i Varberg har vi ett stort och viktigt uppdrag grundat på samhällsengagemang. Eventuella vinster kommer samhället till gagn i form av stöd till lokala föreningar, evenemang, ungdomssatsningar och liknande. Att vi har vuxit så pass mycket som med 50 procent på mindre än fyra år vittnar om vår starka ställning här i Varberg, kommenterar vd Per Richardsson.

Gynnar hela Varberg
Den starka tillväxten genererar goda resultat. Antalet företagskunder har vuxit mest under senare år, men Varbergs Sparbank är också förstahandsvalet bland ett ökande antal privatkunder. Per Richardsson poängterar att ett bra resultat för banken gynnar hela Varberg, även de som inte är kunder i banken, eftersom alla får ta del av samhällsnyttan.
– Vi har varit särskilt lyckosamma i att få fler stora företag med större affärsvolym att välja oss, samtidigt som små och medelstora företag utgör den största kundgruppen och som tillsammans står för stora och växande volymer. Genom att vi fattar alla beslut lokalt kan vi leverera en mycket effektiv service där kunden aldrig behöver vänta på svar oavsett ärende. Jag tror att många väljer oss just därför att vi är en medveten, engagerad lokal affärspartner.

En fortsatt lönsam framtid
Under en tioårsperiod har Varbergs Sparbanks goda resultat bidragit till att Sparbanksstiftelsen Varberg har kunnat dela ut cirka 150 miljoner kronor till förmån för olika lokala projekt. Varbergs evenemangsarena Sparbankshallen har delvis finansierats av Stiftelsen. Bland projekten finns också utbyggnad av fiber på glesbygden för att skapa bra kommunikationsmöjligheter för alla, oavsett var man bor.
Andra saker man värnar om är hög kundnöjdhet, där det trots ett gott betyg alltid finns en strävan om att bli bättre
– Vi lägger ner mycket resurser på att skapa en så god och effektiv service som möjligt. Vi är välbemannade med 135 anställda här i Varberg som arbetar med cirka 50 000 privatkunder och cirka 4 000 företagskunder. Vi har en stark marknadsandel på såväl privat- som företagssidan, båda kännetecknas dessutom av stark tillväxt.
Nästa utmaning handlar enligt Per Richardsson om att komma ännu närmare kunderna och underlätta deras vardag ännu mer. Samtidigt planerar man för ombyggnad på ett par kontor i centrala Varberg med bättre lokaler för rådgivning och rustar för en fortsatt ljus och lönsam framtid.