Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En miljövänlig lösning för rening av vevhusgaser

Alfdex i Landskrona bildades 2002 av de två svenska verkstadsbolagen Alfa Laval och Haldex och har idag cirka 100 anställda.
Inriktningen är tillverkning av separatorer som renar gaserna från vevhusen på dieselmotorer.
I juli 2012 firade Alfdex tillverkningen av sin miljonte separator sedan starten.

Separatorn som Alfdex producerar används på tyngre, dieseldrivna fordon och levereras till alla tillverkare av tyngre lastbilar i USA och i stort sett alla i Europa.
Alla motorer har i princip två avgasutsläpp. Det ena är avgasröret och det andra är vevhusgaserna. Separatorn från Alfdex renar de vevhusgaser som läcker förbi kolvringarna till vevhuset. Ungefär 99 procent av oljan leds tillbaka in i motorn istället för att spridas i naturen.
Redan för 130 år sedan uppfann Alfa Lavals grundare, Gustaf de Laval, en separator som kontinuerligt kunde separera grädde från mjölk.
– Vi har utvecklat samma teknologi i Alfdex, men vi använder teknologin för att separera olja från vevhusgaser, säger Mats Ekeroth, VD på Alfdex.
Sommaren 2011 splittrades Haldexkoncernen upp och varje division inom koncernen blev ett eget fristående företag på börsen. Inom Haldex fanns, bland flera, en division som arbetar med fordonshydraulik och pumpar (för olja, bränsle eller kylvatten) till motorer. Den divisionen är nu ett eget bolag på börsen under namnet Concentric. Haldex aktier i Alfdex, (50 %) transfererades då över till Concentric i samband med dess bildande 2011.

En miljon separatorer
2004 såldes den första separatorn till Volvo för den sydkoreanska marknaden och sedan dess har fler än en miljon separatorer lämnat fabriken i Landskrona. Vid firandet i somras hade företaget köpt in en oanvänd mjölkseparator från slutet av 1930-talet. Den står nu i receptionen tillsammans med den miljonte separatorn.
Alfdex-systemet, som bygger på Alfa Lavals unika kunnande inom centrifugalseparering och Haldex/Concentrics starka position som leverantör till fordonsindustrin, erbjuder marknaden en högeffektiv borttagning av oljedroppar och sotpartiklar från ventilationsluften i dieselmotorernas vevhus, s.k. vevhusgaser.

Miljölagstiftning
Alfdex utveckling har varit starkt beroende av en miljölagstiftning inom fordonstillverkning. Denna lagstiftning finns i Sydkorea, Japan och USA sedan mitten av förra årtiondet.
– Vi fick en kickstart när den amerikanska marknaden fick sin lagstiftning 2007. I Europa kommer lagstiftningen att gälla först 2014 och då kommer vi att få ytterligare tillväxt, säger Mats Ekeroth.
I samband med införandet av den nya lagstiftningen kommer Alfdex att ställa om delar av sin produktion för tillverkning av en ny generation separatorer som kommer att användas på den globala marknaden.

Fullt upp
– Vi kommer att ha fullt upp de närmaste fem åren att mätta marknaden i Europa och på längre sikt kommer även lastbilstillverkare i länder som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland att ta sig an den nya lagstiftningen, berättar Mats Ekeroth.
Verksamheten har gått mycket bra för Alfdex – från början av 2011 till våren 2012 ökade personalstyrkan från cirka 50 till cirka 100 anställda.
– Jämfört med många andra företag så går vi mot strömmen och anställer folk. Och det är vi naturligtvis mycket stolta över, säger Mats Ekeroth avslutningsvis.