Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

En ny och efterlängtad vägsträcka i Sundsvall

Bristerna på E4 söder om Sundsvall har varit kända länge och redan på 1950-talet gjordes de första utredningarna.
I början av 2011 kunde byggstarten äntligen ske och just nu pågår projektet för att förbättra framkomligheten på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg.
En av entreprenörerna är Peab Anläggning.

E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt, som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön.
– Den nya sträckningen av E4:an i Sundsvall har varit efterlängtad i många år. På 70-talet var man på gång att sätta spaden i marken, men någonting hände så det blev aldrig av. Under 2000-talet blev vägbygget återigen aktuellt och förra året startades projektet, berättar Henrik Gerber, projektchef på Peab Anläggning.
Peabs del i projektet är en totalentreprenad med funktionsansvar i 20 år, d.v.s. Peab ska sköta drift och underhåll på vägsträckan söder om Sundsvall från trafikplats Myre fram till bron över Sundsvallsfjärden. Vägsträckan är 17 kilometer och längs hela sträckan kommer Peab att bygga 26 broar.
– Projektet sysselsätter mellan 150 och 200 personer från Peab inklusive underentreprenörer. Vår kontraktsumma ligger på 1,1 miljard kronor och hela projektet, från den sydligaste änden fram till Skönsberg norr om Sundsvall, har en budget på 4,5 miljarder kronor, berättar Henrik Gerber, göteborgaren som har funnits på plats i Sundsvall för att leda projektet sedan mars 2011.

Norra Kajen – ny stadsdel
– Norra Kajen är en ny stadsdel som nu växer fram i Sundsvall och vi har fått första etappen på infrastrukturen i den nya stadsdelen och det ser vi med spänning fram emot, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab Anläggning Region Nord.
På Norra Kajen omvandlas historisk industrimark till en attraktiv del av innerstaden. Just nu planeras för 2.500 bostadsrätter i flervåningshus och radhus, strand-promenad längs fjärdens inlopp, 100 båtplatser, kaféer och miljöhus.

Nordens samhällsbyggare
Peab, som är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och Norden, kan erbjuda anläggningsarbeten i alla olika storlekskategorier.
Företaget bygger vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk.
– Vi är det stora företaget som finns representerat på den lokala marknaden över hela Sverige. Upptagningsområdet för Peab Anläggning Region Nord sträcker sig från Gävleborgs län upp mot riksgränsen. Vi har idag cirka 800 anställda och större delen av våra kunder är offentliga kunder, berättar Jörgen Eriksson.
Peab Anläggning Nord har de senaste tio åren haft en mycket bra utveckling. Från att ha varit en liten aktör på marknaden har företaget blivit en av de ledande i sin del av Sverige.
– Som samhällsbyggare arbetar vi över gränserna, långsiktigt och i nära samarbete med både kunder och samarbetspartners. Vi strävar alltid efter att effektivisera och förbättra våra processer, både kostnads- och miljöeffektivt och vi uppfattas som jordnära och pålitliga, säger Jörgen Eriksson och fortsätter:
– Vår vision är att bli Nordens samhällsbyggare och just nu kraftsamlar vi oss för att även satsa i Norge och Finland.