Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

En specialist på industrirörläggning i Karlshamn

Inriktningen för Processab Rör i Karlshamn är huvudsakligen att serva de större industrierna i södra Sverige med industrirörläggare och licenssvetsare. Företaget startades 2005 och sysselsätter idag 24 medarbetare.

Processab Rör AB drivs av de fyra delägarna Göran Brorsson, Hans Persson, Christian Alm och Carl-Henrik Dahlqvist.
– Anledningen till att vi startade var att det företag som vi jobbade på tidigare, Licenssvets Rör AB, gick i konkurs. Det slog ned som en blixt från klar himmel och när vi fattade att det var sant beslutade vi oss för att starta eget. Vi startade Processab Rör och anställde våra forna arbetskamrater från Licenssvets, berättar Göran Brorsson.
Processab har specialiserat sig på tillverkning och montering av alla typer av rör som används inom exempelvis processinriktad och petrokemisk industri. Företaget hanterar alla materialgrupper på marknaden och utrustningen ligger i fronten för den svetstekniska utvecklingen.
Vanliga uppdrag som Processab får är allt från reparationer av tryckkärl och cisterner till att svetsa i rostfritt och industrirör, men framför allt industrirörläggning.

Stora industrier
– Vi jobbar främst mot stora industrier i Götalandsregionen och bland kunder kan nämnas E.ON, Stora Enso, Alstom, Aarhus Karlshamn, Södra och Absolut Vodka, berättar Göran Brorsson.
Oavsett om ett företag är i behov av en akut åtgärd eller vill planera ett underhållsstopp så kan Processab hjälpa till. Tack vare personalens långa erfarenhet av att arbeta på bland annat massaindustrin har Processab ihop med sina samarbetspartners samlat kompetens som idag innebär att man löser de flesta problem som kan dyka upp när det gäller rördragning.
När det gäller licenssvetsning använder sig Processab endast av behörig personal som årligen avlägger licensprov för att säkerställa att företaget håller den kvalitet man utlovar.

Projekt på en oljedepå
– Vi håller nu på att slutföra ett stort projekt på en ny oljedepå som har byggts här i Karlshamn. Vi började med detta i mars och har i snitt haft fyra-fem man på plats under den här tiden, berättar Göran Brorsson.
Den erfarenhet och kompetens som Processab har innebär att man ofta kan bidra med smarta lösningar som ger fortsatt hög produktion, korta ledtider och kreativa logiska lösningar, vilket kunderna sparar pengar på i slutändan.
Processab håller nu på att ISO-certifiera sig och ska ha en intern revision den 13 december 2012. Om den blir bra så kommer den externa revisionen direkt efter nyår.
– Det är en av våra stora beställare som vill att vi ska vara ISO-certifierade. Det är lättare för våra kunder att ta in oss i deras organisationer om vi är ISO-certifierade, berättar Göran Brorsson.