Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

En specialist på projektrelaterade laster

UTC Overseas erbjuder projekttransporter via fartyg, järnväg och flyg på global basis.
– Vi har hög kompetens när det gäller att hantera projektrelaterad last, säger Mikael Svensson, country manager på UTC Overseas AB i Helsingborg.

Transportbolaget UTC grundades i USA 1925 och etablerades med ett kontor i Helsingborg 2003, där idag fem anställda jobbar.
– Vi är i speditionsbranschen och har nischat in oss mot den typen av gods som man inte kan lasta i vanliga containers. Vi har specialiserat oss på så kallad projektlast, det vill säga gods som är stort, tungt, brett och högt. Detta fordrar en speciell sorts hantering för att transportera vare sig det gäller utrikes eller inrikes med fartyg, järnväg eller flyg, berättar Mikael Svensson.
UTC Overseas lastar godset på speciella equipment-enheter, det vill säga containers utan väggar eller tak. En del gods fraktas löslastat på båtar, där man har chartrat en hel båt eller en del av platsen på en båt.

En global verksamhet
UTC Overseas arbetar på global basis och finns idag i ungefär 25 länder med ett 50-tal kontor över hela världen. Totalt arbetar cirka 600 personer i koncernen, som bara sysslar med projekthantering.
Bland stora återkommande kunder till UTC Overseas kan nämnas Caterpillar, Cargotec, Konecranes, Alstom, Siemens, ABB, Andritz och Metso med flera.
UTC Overseas försöker renodla de olika segmenten inom industrin och har delat upp dem på olika sätt. En avdelning arbetar med vanligt tunggods mot kraftverk och liknande och en annan del sysslar bara med gods som är riktat mot gruvindustrin; kranar, dumprar, vägpressar, gruvmaskiner etc. En annan avdelning arbetar med ”gröna lösningar” och riktar sig mot företag som bygger anläggningar för framställning av energi på olika sätt, det kan till exempel vara solpaneler, vindkraftverk, vattenkraftverk etc.
– Just nu reser vi upp ett antal kraftverkstationer i Algeriet. Myndigheterna i Algeriet har tagit ett beslut att man ska mångdubbla energiförsörjningen i Algeriet de närmaste åren och i det skedet blev UTC nominerade att leverera kraftverkstationerna, berättar Mikael Svensson.

Helhetslösningar
UTC försöker hitta unika lösningar för att få fram godset på plats och är oftast med från första ledet hos kunderna fram till slutdestinationen.
– Vi installerar också, i vissa fall, produkterna på fabriken eller på ett fundament så att man i princip bara kan vrida på nyckeln så fungerar allt. Innan vi påbörjar en transport gör vi en fysisk studie på plats av själva projektet för att kunna garantera framkomligheten, säger Mikael Svensson och tillägger:
– Vi jobbar med hands on, alltså handpåläggning, och alla medarbetare är utbildade inom sina specifika segment.
UTC Overseas AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta är ofta ett krav från företagets kunder och UTC ställer det samma på sina leverantörer.
– Vi ska fortsätta titulera oss som en given partner för den tyngre industrin i Sverige och även i Europa. Dessutom ska vi utveckla vårt koncept och utöka med ytterligare ett eller två kontor i Sverige, säger Mikael Svensson avslutningsvis.