Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

En specialist på rivning och återvinning

NKR Demolition Sweden AB har specialiserat sig på rivning, sprängning, krossning, asbestsanering samt röjning av byggnader, fabriker och tomter.
Med erfarna medarbetare och en gedigen maskinpark kan företaget erbjuda fullständiga lösningar till sina kunder.

NKR Demolition Sweden AB, som ligger i Hasslarp utanför Helsingborg, är en vidareutveckling av moderbolaget NKR Demolition Group, som har varit marknadsledande inom rivnings- och återvinningsbranschen i 30 år. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark och Norge.
Verksamheten i Hasslarp startades 2003 och sysselsätter cirka 50 anställda.
– Vi utför alla möjliga former av rivning och kan även jobba på höga höjder. Kunder är både privata företag och kommuner och vi gör rivningar av både fabriker, kraftverk och hyreslägenheter, berättar Karsten Rasmussen, vd på NKR Demolition.
Bland referenser kan nämnas Billerud Skärblacka AB, Nordic Sugar AB (f.d. Danisco AB), Sundsvall Energi, Uppsalahem AB och Gamla IKEA-XXXLutz.
Affärsidén hos företaget är att vara med och utveckla återanvändnings- och rivningsmetoder så att människor och miljön skonas så mycket som möjligt.
Arbetsområden:
• RIVNING. Rivning av hela eller delar av byggnadskonstruktioner. Invändig och selektiv rivning inom arbetsområden som innefattar renoveringar och ombyggnation.
• DEMONTERING. Demontering och nedskärning av exempelvis maskin- och industrianläggningar.
• KROSSNING. Krossning av återanvändbart material inom betong, mursten och asfalt som i sin tur kan användas som byggnadsmaterial.
• SPRÄNGNING. Sprängning utförs av NKR eller i samarbete med några av de ledande sprängningsexperterna i Europa.
• FÖRORENING. Uppröjning av olje- och kemikalieföroreningar där arbetet utförs efter miljö- och arbetsföreskrifter.
• BRANDRÖJNING. Brandröjning i fabriker, skolor eller andra anläggningar där delar eller hela konstruktioner har avlägsnats.
• ASBESTSANERING. Sanering av asbest utförs av rörföring, väggar, värmepannanläggningar, takanläggningar etc.
– Vår styrka är att vi kan ta väldigt stora uppdrag och att vi alltid är färdiga i den tid vi utlovat, säger Karsten Rasmussen.

En bred maskinpark
I den breda maskinparken finns allt från mobila krossningsanläggningar och grävmaskiner till hjullastare, minigrävare och rivningsrobotar. Företagets stolthet är Longfront – en miljömässig och mäktig maskin som väger cirka 160 ton och kan nå 48 meter upp i luften för att utföra rivningsarbeten.
– Just nu har vi ett stort jobb på E.ON i Norrköping, där vi tömmer en hel central med bland annat turbiner. Det innebär att vi får väldigt mycket metaller och järn, som vi kan sälja. Cirka 20 man är involverade i projektet, berättar Karsten Rasmussen och fortsätter:
– Vi ska utvidga vår marknadsandel och fortsätta med att återvinna så mycket som möjligt vid våra rivningsarbeten. Vår nuvarande återvinningsfaktor ligger på 96 procent och vi arbetar ständigt för att öka denna procentandel.