Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på service av containers

Inriktningen för Elfcon Containerservice AB i Göteborg är service, underhåll och reparationer på lastbärande utrustning för sjöfarten, d.v.s. containers, serviceutrustning etc.

Elfcon startade 1991 av elva medarbetare, som tog över delar av verksamheten av ett företag som hade gått i konkurs. Fem av delägarna är fortfarande kvar i bolaget, som idag har totalt cirka 18 anställda.
Företaget startade med tre stora kunder: Atlantic Container Line, Wilhelmsen Lines (numera Wallenius Wilhelmsen) och Johnson Line/Laser Line (numera Hamburg Sud). Andra kunder som har anslutit sig till Elfcons koncept är StoraEnso, Cobelfret, Nordic Bulkers, Green Cargo och Göteborgs hamn med flera.
Elfcon har också filialer i Belgien och Tyskland med 13 respektive 4 anställda.
– Vi har arbetat i Belgien sedan 1997 och startade filial där 1999. Den 1 maj i år blev filialen ett NV-bolag, vilket innebar att det blev ett större och mer prestigefyllt aktiebolag. Ett vanligt aktiebolag har 12.000 euro i kapital medan detta har 62.000 euro, berättar Leif Palm, vd på Elfcon.
Elfcon är en komplett leverantör av service och underhåll inom shipping och utför reparationer och underhåll av:
• containers
• fartyg
• rolltrailer
• cassetter
• trailer, flatbed
• surrningsmaterial
• seco-boxar
• avfallscontainer

Försäljning och uthyrning
Elfcon säljer och hyr ut nya och begagnade containers till både företag och privatpersoner. Företaget erbjuder alla typer av containers: förråd, sjöfrakt, isolerade, miljö- och specialcontainers ombyggda efter kundernas behov.
Elfcons geografiska läge med två arbetsplatser i Göteborgs hamn, Älvsborgshamnen och Skandiahamnen, är en stor fördel för gamla och nya kunder. Företaget är där rederierna är.
– Vi utför fullservice och anpassar oss efter kundernas önskemål, säger Leif Palm.
Utvecklingen har varit mycket bra de senaste fyra-fem åren för Elfcon och idag ligger företaget på en årsomsättning av cirka 45 miljoner kronor på de tre enheterna i Sverige, Belgien och Tyskland.
– Vår framtidsvision är att vi ska få en ännu bredare verksamhet på alla tre platserna, säger Leif Palm avslutningsvis.