Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på utveckling av elektronikprodukter

Eskilstuna ElektronikPartner erbjuder produktutveckling och legotillverkning av industriella elektronikprodukter under ett och samma tak.
– De kunder som väljer att samarbeta med oss får tillgång till vår kompetensbank som leder till ekonomisk framgång, säger företagets vd Mikael Joki.

Eskilstuna ElektronikPartner AB, EEPAB, startades av Mikael Joki och Anders Mako 1991 och sysselsätter idag 45 anställda.
– Vi erbjuder våra kunder produktutveckling och tillverkning av industriella elektronikprodukter inom områdena Fordon, Energi och Mekatronik. Vi är en komplett samarbetspartner för kunder som tillverkar produkter i små och medelstora serier (100 -10.000), berättar Mikael Joki.

EEPAB har höga mål för att skapa största möjliga kundnytta. Företagets höga kompetens kring produktutveckling är baserad på erfarenhet från egen tillverkning. Att gå från idé till färdig produkt på mest effektiva sätt är något som gynnar både EEPAB och kunderna. Det finns många goda exempel där företagets integrerade produktutveckling format nyckeln till ekonomisk framgång.
– Ju mer framgångsrik en färdig produkt blir ute på marknaden desto bättre är det för både oss och våra kunder. När produkterna säljer bra på marknaden blir kunden nöjd och vi får en fortsatt god beläggning i vår produktion. Det blir en win win-situation för alla parter, konstaterar Mikael Joki.

Kostnadseffektiv produktutveckling
Utvecklingen sker med resurssnåla och moderna arbetsmetoder, alltid nära kunderna i projektform. Kort återkoppling mellan konstruktion och produktion möjliggör kostnadseffektiv produktutveckling – en nödvändighet vid framtagning av morgondagens produkter.
Välutbildade medarbetare är en själklarhet för EEPAB. Ny kompetens tillförs kontinuerligt i företaget genom såväl utbildning som nyrekrytering.
– Inom produktutveckling rekryterar vi civilingenjörer och högskoleingenjörer och i elektronikmonteringen har vi för arbetsuppgifterna motsvarande höga kravställning. Att jobba med elektronik och kretskort, som har små komponenter, kräver dessutom en otrolig noggrannhet i alla led, säger Mikael Joki.
Företaget har pågående student och forskningsprojekt med högskolor och universitet inom både produktutveckling och produktionsteknik.

Lång erfarenhet
EEPAB har lång erfarenhet av fordonsprojekt och samarbetar med ett flertal ledande fordonstillverkare och underleverantörer. Företaget har dessutom ett brett kontaktnät av samarbetspartners som backar upp konstruktionsteamet.

För EEPAB är målet att skapa en genomtänkt konstruktionslösning med utgångspunkt från kundens idé. Företaget arbetar sedan från specifikationen och framåt med fokus på:
• att korta konstruktionsfasen
• att komma snabbare till serieproduktion
• att marknadsanpassa produkterna

– Vi är ett välfungerande företag med en stabil kundkrets. Vi ser en möjlighet till expansion och att utveckla våra styrkor ytterligare för att bli en ännu bättre samarbetspartner till våra kundföretag, säger Mikael Joki avslutningsvis.