Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

En specialist på vägsäkerhetsutrustning

Roadside Safety Engineering (RSSE) är en värdefull partner för dem som arbetar för att skapa säkrare vägar.
Företaget drivs av Lennart Wahlund, som representerar flera internationella leverantörer och har ett stort kontaktnät med såväl tillverkare och konsulter som forskare och myndigheter.

Lennart Wahlund driver sin verksamhet inom vägsäkerhet i egen regi sedan 2007. Han arbetar i nära relation till sina leverantörer och är uppskattad för sin expertis och rådgivande arbetssätt av sina kunder.
– Från början tänkte jag arbeta som konsult inom vägsäkerhet, men efter en kort tid fick jag förfrågan från företag i branschen om att hjälpa dem med att få ut deras produkter på den svenska marknaden. Det berodde bland annat på att jag har varit verksam länge i den här branschen och även deltar i arbetet med standardisering för vägutrustning sedan 1992, berättar Lennart Wahlund.

Vägräcken
Roadside Safety Engineering erbjuder bland annat skydd av fordonstrafikanter för faror och risker i vägens närområde. Bland produkter finns högkapacitetsräcken för tunga fordon. De efterfrågas vid skydd av känsliga vägnära områden som anläggningar, vattentäkter, järnvägar, byggnader och arbetsplatser för fordonstrafik.
– Det vi nischade oss på från början var vägräcken för tunga fordon inom de högsta kapacitetsklasserna. Vi har generellt sett ett ganska lågt kapacitetsklasskrav på våra vägräcken i Sverige. De vägräcken som finns vid våra motorvägar är vanligen testade för personbilar på 1.500 kilo. I till exempel Italien och Frankrike ligger de ofta i högsta kapacitetsklassen där testen görs med 30 – 38 tons fordon, berättar Lennart Wahlund.
I Sverige finns idag ett antal räcken i högkapacitetsklass uppsatta oftast på korta sträckor vid till exempel hamnar för att skydda oljeledningar och gasledningar ovan mark samt för skydd av vattentäkter och järnväg.

Krockdämpare
En annan produkt från Roadside Safety Engineering är krockdämpare. I Sverige sattes de första krockdämparna upp på Essingeleden i Stockholm 1993 och de första i Göteborg lite senare vid Olskroksmotet.
– De har kommit till nytta vid ett flertal tillfällen. De flesta påkörningar är väldigt lätta eftersom förarna hunnit bromsa, men andra har smällt i ordentligt eftersom de kanske har blivit trängda. De bropelare som finns i ett område som Olskroksmotet är ganska ohälsosamma att köra in i utan ett skydd, säger Lennart Wahlund.
Under året kommer företaget att lansera nya tillfälliga skyddsanordningar avsedda att användas vid vägarbetsplatser till nytta för både personal på vägen och trafikanter.

Stort engagemang
Lennart Wahlunds engagemang för vägsäkerhet visar sig även i hans åtagande som ordförande i Svenska Väg- och Broräckeföreningen och som medlem i Swedish Standards Institute, SIS, där han är aktiv inom Vägutrustning.
Lennart har även tillgång till ett stort internationellt kontaktnät via medlemskap i Transport Research Board.
– Jag ser framtiden an med tillförsikt för företaget. Vi och våra leverantörer är ju, precis som alla andra, påverkade av världsekonomin, men jag ser inga stora grå moln på himlen, säger Lennart Wahlund avslutningsvis.