Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

En spelare att räkna med i den globala Life Science-matchen

Börja med 130 000 m2 utvecklingsutrymme med utmärkt läge i Södertälje nära Stockholm, och lägg till välutrustade, högteknologiska forsknings- och laboratoriefaciliteter. Glöm inte en bred kompetensbas inom läkemedelsutveckling. Addera därefter en tydlig vision för framtiden och skåda resultatet: oändliga möjligheter för alla som vill expandera inom Life Science.

Som privat byggherre förvärvade Acturum Life Science AB AstraZenecas gamla forsknings- och utvecklingslaboratorier i Södertälje för drygt ett år sedan. Det blev på många sätt en andra chans för staden och för hela regionen som ett levande Life Science-kluster av betydelse för Skandinavien. Ett livsviktigt steg för Södertälje – men även viktigt för Sverige som framstående exportör av kunskap, produkter och tjänster inom Life Science-industrin.
– Södertälje har länge varit ett starkt industriellt nav, mycket tack vare spelare som Scania och AstraZeneca. Det är klart att flytten av AstraZenecas utvecklingsavdelning orsakade viss oro, men nu kan vi ändå förutspå en ljus framtid för Södertälje generellt, säger Janet Hoogstraate, som ansvarar för utvecklingen och driften av Biovation Park som nu växer fram i AstraZenecas gamla forskningslokaler.

Gör världen lite bättre
En stor del av den kompetens och kunskap som byggts upp inom AstraZeneca finns kvar i området även efter flytten av det mesta av forskningsverksamheten. Kompetensen tillämpas i andra företag inklusive nyetableringar som nu är verksamma i Biovation Park.
– Idag kan vi erbjuda bra arbetsplatser och utvecklingsmöjligheter för både nya och redan etablerade företag, fortsätter Janet Hoogstraate.
Bara ett år efter öppnandet av Biovation Park samsas nära 30 företag och akademiska grupper i de moderna forsknings-och utvecklingslokalerna i Snäckviken, som området kallas. Detta är de facto födelseplatsen för några av världens mest använda läkemedel. Janet är övertygad om att Snäckviken och i förlängningen hela Södertälje kommer att återfå sin glans genom de nya aktörerna, som precis som sina föregångare har ett gemensamt mål: att göra världen lite bättre genom att bidra till en friskare befolkning.

En spelare att räkna med
Hela den svenska Life Science-sektorn måste stärkas och samspelet mellan olika regioner är avgörande för att uppnå detta. Och Södertälje är enligt Janet Hoogstraate en viktig spelare i matchen.
– Jag tror att vi kan förvänta oss en stark utveckling här i Södertälje, hävdar hon. När vi nu väljer att göra det mesta av AstraZenecas gamla forskningslaboratorier har vi alla möjligheter att locka ännu mer forskningsrelaterad verksamhet till vår region. Detta kommer i sin tur att locka de bästa talangerna inom Life Science till regionen, och det är det som gör oss framgångsrika i det långa loppet.
– Det gemensamma målet är i huvudsak att bygga ett nytt Life Science-kluster här, med läkemedelsutveckling som huvudspår. Södertälje är utan tvekan en spelare att räkna med i den globala matchen där Sverige står inför några mycket tuffa motståndare.

Närmare marknaden
På ett sätt verkar Södertälje närmare den operativa marknaden än många andra Life Science-regioner, enligt Janet Hoogstraate.
– Vi kan kombinera vår operativa erfarenhet med den höga innovationstakten hos andra Life Science-kluster. På så sätt kan regionen Södertälje – Stockholm – Uppsala ytterligare utvecklas till en större Life Science-region av global betydelse.
En del företag i Biovation Park har redan utvecklat produkter och tjänster som i vissa fall är färdiga för lansering. Samtidigt finns det företag i parken vars främsta uppdrag är att bedriva grundforskning.
– Genom att kombinera många olika typer av verksamheter kan vi skapa ett nätverk som omfattar praktiskt taget alla länkar i innovationskedjan. Med stöd från Uppsala Innovation Centre (UIC), kan våra företag omvandla sina idéer till ett framgångsrikt entreprenörskap och nå ännu längre, menar Janet Hoogstraate.