Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En väg in – Halmstad vässar servicen till näringslivet

Det ska vara enkelt att vara företagare i Halmstad. Genom att addera företagslotsen med en tillståndslots och ha ett särskilt fokus på framtidens näringsliv höjer kommunen sig ytterligare en nivå i sin strävan att skapa ett gott näringslivsklimat.

Så många som åtta av tio företag har någon gång kontakt med kommunen. För att underlätta arbetet med att starta, driva, utveckla och etablera företag i Halmstad pågår ett ständigt förbättringsarbete i kommunens organisation.

– Vår ambition är att ligga i framkant i servicen och bemötandet av näringslivet. Vi vill ge en väg in för företagaren. För oss är fler och livskraftiga företag en förutsättning för att utveckla hela kommunen, säger kommunchefen Fredrik Geijer.

Det kommunägda bolaget Halmstads Näringslivs AB arbetar med och för näringslivet. Här finns företagslotsen som hjälper till med allt från nystart och företagsutveckling till expansion och etablering – helt enkelt en motorväg in för alla typer av frågor kring företagandet.

En kontaktväg för tillstånd
Nyligen inrättade Halmstads kommun även en tillståndslots och ett tillståndsteam. Ett koncept som redan har blivit uppskattat. Tillståndslotsens uppgift är att lotsa företagaren rätt i regler och tillstånd som gäller för en verksamhet. Det kan handla om allt ifrån vilka tillstånd som behövs för att öppna en restaurang till fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter.
– Vi ska se till att företagaren får kontakt med alla berörda handläggare samtidigt istället för att själv behöva kontakta varje enskild förvaltning eller bolag som ansvarar för olika tillstånd, säger Fredrik Geijer.

Utbildning för utvecklad service
Förbättringsarbetet fortsätter. Informationen och kommunikationen ska utvecklas, bland annat via webb och e-tjänster, receptioner och telefonväxel. Viktigast av allt är människorna, tjänstemännen och politikerna, som möter företagarna på olika sätt. Därför har utbildningen Förenkla helt enkelt genomförts för att utvecklas och få nya tankar om bemötandets betydelse.

Framtidens näringsliv på agendan
För konkreta förbättringar för näringslivet krävs ett långsiktigt strategiskt tänk. Kommunstyrelsen har under året framtidens näringsliv i Halmstad som ett särskilt tema. Ur kunskapen som inhämtas föds både lösningar för näringslivet i dag och på längre sikt.

– Det är viktigt att hela den interna servicekedjan fungerar. Därför ser vi till att utvecklas i att göra ett så bra jobb som möjligt samtidigt som våra politiker skapar förutsättningar ur ett långsiktigt perspektiv, säger Fredrik Geijer.

Läs mer om kommunens företags- och tillståndslots på www.halmstad.se och www.halmstadsnäringsliv.se