Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

En väg in i de gröna näringarna

Att det finns en attraktiv framtid inom jord- och skogsbruk råder det ingen tvekan om. Intresset för ekologiskt odlad mat har aldrig varit större och intresset för matens ursprung fortsätter att tillta bland allt mer medvetna konsumenter. Blekinge Naturbruksgymnasium erbjuder en väg in i de gröna näringarna och var dessutom en av pionjärerna inom just ekologiskt jordbruk.

Blekinge Naturbruksgymnasium förvaltar en lång tradition med över 50 års verksamhet i landsbygdsidyllen Bräkne-Hoby i Ronneby kommun. Arbetet har alltid kretsat kring naturen och de gröna näringarnas möjligheter, som enligt de senaste årens trender tycks ha fått lite av en renässans i Sverige.
– Dagens moderna naturbruksutbildningar erbjuder en bra förberedelse för en karriär inom de gröna näringarna och ger samtidigt möjlighet att läsa vidare på högre nivå, informerar Blekinge Naturbruksgymnasiums rektor Boel Forslund.

Allt större arbetsmarknad
Med de fem inriktningarna hästar och hästsport, hundar och hundsport, lantbruksdjur, lantbruk – maskin samt skog – maskinförare eller skogsvårdare når skolan en bred målgrupp elever som har intresse av naturbruk och gröna näringar. Djurutbildningarna finns dessutom med naturvetenskaplig behörighet för högre studier.
– Arbetsmarknaden blir allt större inom samtliga områden där vi utbildar. Inom exempelvis maskinteknik för skog och lantbruk finns det ett stort rekryteringsbehov som förväntas bli allt större, precis som de flesta andra tekniska yrkesgrupper. Att välja en utbildning inom naturbruk, och speciellt med teknisk inriktning, är därför en bra framtidsinvestering, anser Boel Forslund.
För att ligga i framkant teknikmässigt har skolan ett leasingavtal för nya skogsmaskiner. Nyligen leasades även ett antal nya traktorer in för lantbrukssidan. Att eleverna ska få möjlighet att arbeta med nya och toppmoderna maskiner är en del av skolans grundprinciper. Men det är inte bara teknik som är avgörande för framgång – intresset för djur och natur måste också vara djupt rotat.

Viktigt att synas
Blekinge Naturbruksgymnasium är en liten skola med plats för 120 elever. Småskaligheten bidrar till en stark sammanhållning mellan elever och lärare. Att all utbildning dessutom är samordnad till en och samma enhet i Bräkne-Hoby ger stora fördelar i fråga om möjligheter att samverka över olika ämnesområden och program. Att skolan var bland de första inom ekologiskt jordbruk utgör också en fjäder i hatten, enligt Boel Forslund.
– Allt från mjölkproduktion och traditionellt lantbruk till skogsvård finns tillgängligt här på skolan. Det ger oss en helhet och en bredd som tilltalar våra elever. Samtidigt är vi riktigt bra på att samverka med näringslivet, allt vi gör här på skolan har en naturlig koppling till arbetslivet. Vi är måna om våra traditioner – och ser samtidigt till att hålla oss a jour med nya trender.
Samverkan och att synas utåt är viktigt. Därför anordnar elever, lärare och övrig personal på Blekinge Naturbruksgymnasium flera större evenemang årligen. Det största går av stapeln i april månad då man har det stora kosläppet, komplett med hund- och hästuppvisningar bland annat. Synlighet är samtidigt lika viktigt inom skolan, där alla elever ska känna sig sedda och uppmärksammade. Boel Forslund är övertygad om att det är avgörande för framgång och betonar vikten av att samverka för fortsatt utveckling.