Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

En världsledande tillverkare av returemballage

Schoeller Allibert AB (f.d. Schoeller Arca Systems AB) är en världsledande tillverkare av returemballage.
Företaget har mer än 40 produktionsenheter och försäljningskontor i Europa, Amerika och Asien.
Koncernens skandinaviska försäljningskontor och produktionsenhet finns i Perstorp.

Schoeller Allibert är resultatet av ett samgående mellan Schoeller Arca Systems och Linpac Allibert efter att huvudägaren till Schoeller Arca Systems, One Equity Partners, under 2012 förvärvat Linpac Allibert.
Schoeller Allibert har mer än 60 års erfarenhet och kunnande av plastemballage och logistik från olika branscher som till exempel fordonsindustrin, bryggerier, livsmedelsindustrin och detaljhandeln.
– Vi har en hög kvalitet på våra produkter och ligger i absoluta toppskiktet i branschen. Vi var ju pionjärer och har haft produktutveckling i många år då vi hela tiden utnyttjar nya idéer tillsammans med våra kunder, säger Martin Blixt, som är säljare på Schoeller Allibert i Perstorp.
Några kända produktnamn är lagersystemet System 9000, den trav- och stapelbara lådan Integra, Maxinest, som finns i nästan alla frukt- och grönsaksdiskar i livsmedelsbutikerna, och den fällbara pallcontainern Magnum.
– Vi har en bred kundflora och är störst på marknaden i såväl antal producerande kilo som produktutbud. De flesta företag i Sverige som har någon form av montering har våra plocklådor, säger Martin Blixt.

Lösningar som höjer kvaliteten
Schoeller Allibert är en av världens främsta innovatörer och producenter av plastbaserade emballerings- och materialhanteringslösningar som höjer kvaliteten i varje logistiklösning, oavsett vad som fraktas.
De flesta produkter, komponenter och detaljer måste transporteras minst en gång, oftast handlar det om flera olika transporter. Produkten ska ha samma egenskaper och hålla samma höga kvalitet vid ankomsten som innan transporten – detta ställer oerhört höga krav på logistiken.
– Konkurrensen på standardprodukter som alla kan tillverka är mördande, men det finns ingen annan producent i Sverige, som gör samma saker som vi. För att hitta konkurrenter där får man gå till Norge och Tyskland, säger Martin Blixt.

Styrkan är bredden
Schoeller Alliberts produkter utvecklas bland annat i Perstorp och tillverkas på 13 orter världen över. Distribution sker över hela världen med starka kundgrupper framför allt i Skandinavien och Europa. Lokal närvaro finns genom egna kontor och återförsäljare i princip från USA till Kina. Styrkan är bredden – både vad gäller produktsortiment och kundgrupper.
Företagets produkter är mer än bara lådor, de är framtagna för flexibel hantering och har unika egenskaper som passar varje enskild kund.
– Som ett resultat av sammanslagningen mellan Schoeller Arca Systems och Linpac Allibert kommer det att bli ett stort tillskott i vår produktflora. På sikt spår vi en kraftig tillväxt på bryggeri- och fordonssidan och även på retail. Nu ska vi fokusera på fällbara produkter eftersom det är framtiden för den moderna logistiken, säger Martin Blixt avslutningsvis.