Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

En ytterst idérik region

Milsvida skogar och storslagna fjällområden, fantastisk mat och en rik kultur är saker som många förknippar Jämtland och Härjedalen med. Det är en rättvisande bild. Samtidigt sjuder regionen av framtidstro inom ett brett näringsliv där antalet små- och medelstora företag är stort och ständigt växande.

Jämtland och Härjedalen är mycket mer än skidåkning och spännande naturupplevelser. Här trivs även kluster av framgångsrika företag inom såväl verkstadsindustri som skogsnäring. Det tycks i regionen finnas en uppfinningsrikedom utöver det vanliga och den återspeglas i alla näringar – från den expansiva besöksnäringen till framväxande teknikkluster.
Det finns många exempel som vittnar om regionens starka entreprenörskap och mycket bottnar i framgångsrika samarbeten mellan offentlig verksamhet, akademi och det privata näringslivet. Det visar inte minst de samarbetsprojekt som pågår vid Mittuniversitetet som involverar ett stor antal företag inom allt från industribolag till riksidrottsförbund.

Jämtländska innovationer
Jämtlands läns landshövding Jöran Hägglund berättar att regionen är vida känd för sin idérikedom. Många jämtländska innovationer har sitt ursprung i skog och mark, nära förknippade med naturupplevelser och friluftsliv. Andra bygger på högteknologiska framsteg i digitaliseringens spår.
– Inför de olympiska vinterspelen i Sotji 2014 byggde Mittuniversitetet upp en kopia av längdskidspåret för att kunna utveckla optimala material för tävlingskläder, och inom flygindustrin eftersträvas en fossilfri framtid där Östersund kan bli en föregångsstad. Och det är bara ett par av många exempel, säger Hägglund.
Framtiden finns i Jämtland och Härjedalen för den som är lite uppfinningsrik och som vågar sticka ut och gå sin egen väg. Det vittnar de jämtländska innovatörerna och entreprenörerna om.