Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En ytterst innovativ norrlänning

Norrländska företag kännetecknas ofta av en stor innovationsrikedom och imponerande flexibilitet. Många är ledande inom sina respektive områden, både i Sverige, Europa och världen. För att vara med i matchen krävs engagemang i kombination med produkter och tjänster av högsta kvalitet. Här är Norrmodul i Dorotea en värdig spelare.

Med en anpassningsförmåga utöver det vanliga tar familjeföretaget Norrmodul sig an nya utmaningar inom allt från ombyggnationer av transportfordon till specialbyggda multimediala lösningar för privat såväl som offentlig miljö.
Renodling av verksamheten är inget för Norrmodul, som istället satsar friskt på nytänkande och innovativa lösningar för allt större målgrupper. Det har visat sig vara ytterst lyckosamt för denne driftige norrlänning.
– Redan från början hade vi klart för oss att vi ville satsa på flera olika verksamheter under samma tak. Vi såg snabbt nya möjligheter med att leverera specialanpassade system inom ljud och bild, och då satsade vi helt enkelt på det också, berättar Sören Granberg, ekonomiansvarig på Norrmodul med bifirmor.

Allt från fordonsombyggnad till golvvärmespår
Familjen Granberg tog över Norrmodul 2007, tio år efter att företaget etablerats. Verksamhetens inriktning var från början tillverkning av skyddsinklädnad av lastutrymmen i mindre transportfordon, exempelvis bud- och arbetsbilar. Det är fortfarande en stor del av Norrmoduls verksamhet, men under åren har tjänsteutbudet breddats för att även omfatta andra ombyggnationer och tilläggsutrustning i transportfordon.
Alkolås är en produkt som blir allt vanligare bland dagens transportfirmor, som exempel. Norrmodul kan idag bygga om servicefordon helt efter kunds specifikation.
Tack vare den breda maskinparken och en gedigen kompetens hos personalen kan företaget även utföra olika legouppdrag som lämpar sig för den datorstyrda tillverkningsprocess som Norrmodul tillämpar. Det kan exempelvis röra sig om tillverkning av logotyper och text på skyltar eller fräsning av spår för golvvärme i cellplast. Kort sagt – en imponerande bredd och flexibilitet är kännetecknande för Norrmodul.

Ny filial i Umeå och fortsatt expansion
Norrmodul har nyligen etablerat en filial i Umeå med ett par anställda. En av de anställda i Umeå arbetar dessutom med multimediala lösningar, framförallt inom offentlig sektor.
Sören Granberg ser mycket ljust på framtiden och ser Umeå som en stark tillväxtregion med många nya möjligheter för en uppfinningsrik aktör som Norrmodul.
Sören har arbetat med företagsledning i över 40 år. Han är också politiskt engagerad i Dorotea, ett engagemang som för honom mer är en livsstil än något annat.
– Att vara företagare i Dorotea är tätt sammanlänkat med att vara en ambassadör för orten. Entreprenörskap går hand i hand med ansvar för Doroteas fortsatta utveckling, förklarar han.
Dorotea var bland landets första kommuner att satsa på egen vindkraftproduktion. Precis som kommunen tänker Norrmodul långsiktigt. Som en del i utvecklingen mot en mer hållbar framtid värmer Norrmodul sina lokaler med biobränsle.
Det finns planer på ytterligare effektiviseringar för att minska verksamheternas avtryck på miljön, men mer vill Sören Granberg inte avslöja i dagsläget. Fortsatt expansion är att vänta.