Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Energi- och miljölösningar – mitt i Vattenkraftssverige

Mitt i Vattenkraftssverige, i hjärtat av Östersund, finner vi konsultföretaget med gedigen erfarenhet inom energi-, miljö- och processteknik. I Procema Energi & Miljöteknik AB regerar flexibiliteten, vilket präglar ett koncept kring skräddarsydda lösningar och personlig service.

Procema Energi & Miljöteknik AB etablerades i Östersund för 15 år sedan och har sedan dess haft en stark och positiv utveckling där antalet anställda har vuxit från två till 14. Redan från början inriktades verksamheten mot energi och miljöteknik, men för några år sedan togs beslutet att bredda verksamheten ytterligare till att också omfatta maskinteknik och elteknik. Tillsammans utgör de bolagets tre huvudsakliga arbetsområden, men härutöver erbjuder man också administrativ projektledning och teknisk delprojektledning inom samtliga områden. Det rör sig med andra ord om helhetslösningar inom processteknik, ventilation, mekanisk dimensionering, hydraulik och elteknik som alla genomförs med stort kunnande och engagemang.
– Vi har en liten organisation som gör oss väldigt flexibla. Det skapar en hög servicenivå som våra kunder uppskattar. Det brukar vara så att vi kontaktar våra kunder i samband med projekten, inte tvärtom, säger Ingvar Olsson, general manager.

Lokal förankring
Han lyfter fram bolagets starka lokala förankring. Man ligger, som han uttrycker det, mitt i smeten och mitt i det man kallar Vattenkraftssverige. Det skapar möjligheter för Procema att serva kunder såväl nationellt som lokalt.
– Vi har byggt upp en mycket stark kompetens här i Östersund, vilket ibland förvånar de uppdragsgivare som kontaktar oss. Många har en föreställning om att de stora branschmusklerna bara finns i storstäderna, men här upptäcker de att de inte behöver gå över ån efter vatten, säger Ingvar Olsson och betonar att man under senare år genomfört stora investeringar i syfte att upprätthålla sin höga nivå. Man har bland annat ett nära samarbete med universitetet i Uppsala. Satsningarna har gett resultat. 2009 blev Procema Energi & Miljöteknik AB gasellföretag och nu siktar man även på att erövra utländska marknader, inte minst den norska där man redan verkar aktivt.

Vässar konceptet
Procemas kunder finns företrädesvis inom processindustri, mekanisk industri och kraftindustri. Man märker av ett ökat intresse för energi och miljöteknik.
– Energibesparing och värmeåtervinning är begrepp som ligger i tiden och här kan vi erbjuda smarta lösningar i form av eleffektiva anläggningar och värmeåtervinningssystem. Det finns stora besparingar att göra avseende såväl miljö som ekonomi, inte minst genom att ta tillvara på spillvärme som annars går förlorad, förklarar Per Perttu, kontorschef i Östersund, och tillägger att intresset för lösningar kring säkerhet, styr och övervakning också ökar. I kombination med en sviktande världsekonomi och ökad konkurrens ställer det höga krav på Procema som alltjämt håller ställningarna som en av branschens främsta aktörer i regionen.
– Vi märker att klimatet är tuffare. Många skjuter upp investeringar vilket pressar priserna och gör upphandlingarna mer utmanande. Det handlar för oss om att anpassa oss efter det nya konkurrensläget och helt enkelt bli ännu bättre på det vi gör. Vi kommer att nischa oss ännu mer, se över våra kostnader och bli ännu mer effektiva. Vi märker att våra kunder uppskattar paketlösningar, säger Ingvar Olsson.
Liksom sin kollega ser han framtiden an med tillförsikt.
– Det känns som om bitarna börjar falla på plats och vi märker att pensionsavgångar i branschen kommer att öka behovet av professionella konsulttjänster. Genom att välja rätt spår i våra satsningar framtidssäkrar vi verksamheten, samtidigt som det förstås också blir viktigt att marknadsföra oss rätt och nå ut till dem som behöver oss, förklarar Per Perttu.