Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Energibesparing i nationens intresse

Det bor ungefär 9,5 miljoner människor i Sverige; singlar, par, kärnfamiljer och storfamiljer som tillsammans med industrin och offentliga sektorn använder ca 290 Terawattimmar, TWh, energi per år. En hel del går till uppvärmning eller nedkylning i vätskeburna energisystem: bostäder, industri- och företagslokaler, skolor, vårdbyggnader, bad- och idrottsanläggningar etc.

3,6 miljarder kr i energibesparing
Om vi – lågt räknat och för enkelhetens skull – räknar med att det rör sig om runt 30 % av ovan nämnda energiförbrukning, ca 90 TWh energi som transporteras i vätskeburna energisystem, så skulle det vid ett energipris på 1 kr/kWh innebära energibesparing på 3,6 miljarder kronor (90 TWh x 0,8 x 0,05 ger 3,6 TWh besparing) per år om man förbättrade systemvätskans energibärande egenskaper på det sätt som t.ex. QTF dagligen gör.
Det skulle ge mindre belastning på både Sveriges ekonomi och miljö, och då har vi inte räknat in de positiva effekterna på färre funktionsstörningar och minskade korrosionsproblem, säger Björn Carlsson.

Problemet
Ända sedan byggbranschen övergav “öppna system” när man “kokade ur” och luftade systemen från gaser, har problemen med gashaltiga systemvätskor varit kända. För 20–30 år sedan gick vi i Sverige över till slutna system med känsligare ventiler och pumpar, och tunnare gods i rör, radiatorer m.m. När vi fyllde systemen med vanligt kranvatten stängde vi in gaserna (syrgas, kvävgas, kolsyra, vätgas etc.), försämrade energiöverföringsförmågan och skapade en grogrund för korrosion.
Problemen med funktionsstörningar, kalla radiatorer, oljud, igensatta ventiler, havererade pumpar och sönderrostade rör är välkända inom VVS-branschen, men fortfarande är lösningen på problemet förvånansvärt okänd. I en väldigt konkret bransch verkar det svårt att ta till sig det abstrakta med gaser i vätska. Såväl kunder som leverantörer, fastighetsägare, entreprenörer och byggbolag har vant sig vid att systemen är roströda eller svarta av partiklar inuti, att de med jämna mellanrum rostar sönder och att ventiler sätter igen.
Det behöver inte vara så!

Lätta på gasen!
Att spara energi och miljön med avgasning av systemvätska innebär inga investeringar utan bygger helt enkelt på ett förändrat synsätt på rutiner och underhåll av systemvätskor. Tekniken är känd och tjänsten finns att köpa på marknaden.
QTF har lösningen som dagligen bevisar sig hos stora industrier, sjukhus, skolor och olika företag runt om i Sverige. “Vi tycker att det vore bra för Sverige, för brukare av lokaler, boende och fastighetsägare och inte minst för miljön om fler kände till lösningen på problemet. Därför vill vi sprida budskapet om snabbavgasning med vakuumavgasare”, säger Björn Carlsson.
Lägg dock märke till att det är skillnad på snabbavgasning och underhållsavgasning. På marknaden finns underhållsavgasare som utger sig för att vara snabbavgasare. QTF:s snabbavgasare är 300 gånger effektivare än underhållsavgasare.
Använd snabbavgasning och underhållsavgasning redan från början i nyproducerade system eller för att åtgärda befintliga system, så kommer problemen med gashaltiga systemvätskor snart att vara ett minne blott.