Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Energibolaget som ligger i framkant

Gävle Energi bidrar till att utveckla Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i.
– Vi ser till att våra verksamheter ligger i framkant och anpassar oss snabbt för framtidens krav och behov, säger Björn Tusås, chef för marknadskommunikation på Gävle Energi.

Gävle Energi är ett kommunalt bolag som ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus AB. I koncernen ingår, förutom moderbolaget Gävle Energi AB, också det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB.
– Vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster, till exempel fjärrvärme och fjärrkyla, elhandel och elnät samt bredbandstjänster via varumärket GavleNet. Vi har också egen energiproduktion med biokraftvärmeverk, biogas och vatten- och vindkraft, berättar Björn Tusås.
Gävle Energi vänder sig mot både privatpersoner och företag. För privatpersoner handlar det främst om fjärrvärme, elhandel, elnät och bredband.

Klimatsmarta lösningar
Gävle Energi erbjuder klimatsmarta lösningar för alla energibehov. Bolagets el produceras av hundra procent förnybar energi och man levererar fjärrvärme som, enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, har bland de absolut bästa miljövärdena i Sverige. De goda resultaten beror till stor del på ett långvarigt och långsiktigt samarbete mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs där miljövänlig restenergi tas till vara.
– Att ta ansvar för miljön har genomsyrat hela vår verksamhet under lång tid. Gemensamma satsningar har nu lett till ett nytt kraftvärmeverk, Bomhus Energi, som ger mycket goda resultat. När kraftvärmeverket började producera sänktes utsläppen av fossil koldioxid i Gävle med 13 procent i ett slag, berättar Björn Tusås.
Bomhus Energi AB, som ägs till lika delar av Gävle Energi och BillerudKorsnäs, är en långsiktig satsning för ökad produktion av förnybar energi i form av ånga, värme och el.

Aktuella projekt utvecklar Gävle
Tillsammans med Gästrike Vatten ansluter Gävle Energi nu 800 fastigheter på området Norrlandet, som ligger längs kusten norr om Gävle.
– När Gästrike Vatten ansluter fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp så gräver vi samtidigt ned elnätet för att stormsäkra. Vi gräver även ner fiber så att fastigheterna har möjlighet att få fiberuppkoppling, berättar Björn Tusås.
Ett annat stort projekt som pågår nu är att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskar bland annat utsläppen av koldioxid avsevärt, vilket gör miljön till en stor vinnare. Andra fördelar är att fula kylaggregat försvinner från taken tillsammans med buller från kompressorer och fläktar. De första kunderna beräknas kunna anslutas till fjärrkylanätet hösten 2014.

– Detta är ett kopiöst stort projekt som beräknas pågå fram till 2021. Fjärrkyla är i princip samma sak som fjärrvärme fast det istället levereras kyla till kunderna. Vi använder det kalla vattnet från Gavleån för att få så effektiv och miljövänlig kylning som möjligt, berättar Björn Tusås och fortsätter:
– Vi tillhör inte någon av jättarna som energibolag, men i många sammanhang nämns vi med respekt även av de stora aktörerna. De ser att vi arbetar på ett professionellt sätt, och med tydligt miljöfokus i allt vi gör.