Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Energieffektiva industrifilter från Helsingborg till Qatar

En säkrare och bättre arbetsmiljö, en effektivare produktion och lägre miljöpåverkan är saker som alla tillverkande företag arbetar hårt för att uppfylla. Med industrifilteranläggningar från Processfilter blir arbetet lättare. Processfilter tar ansvar för den globala miljön genom att erbjuda energieffektiva lösningar för implementering inom de flesta tillverkande branscher.

Processfilter har blivit en global partner inom industriell filterteknik. Trots den tuffa konkurrensen från lågkostnadsländer fortsätter Processfilter att expandera, investera och ta nya marknadsandelar. Filterteknik är ett djupt rotat hantverk där tradition och kompetens är avgörande för ett bra resultat. Eftersom det är fråga om säkerhet för människor och miljö så bör filterteknik vara bland de främsta prioriteringarna för alla tillverkande industrier.

Bidrar till en renare miljö
Tillsammans med kunden utvecklar Processfilter optimala industrifilter för en renare och säkrare arbetsmiljö. Genom att inspirera fler till att investera i bättre reningstekniker och moderna filteranläggningar bidrar Processfilter också till en stor miljöförbättring i global skala.
– Vi levererar industriella filterlösningar till företag över hela världen. Jag får ofta frågan varför vi fortfarande finns kvar i högkostnadslandet Sverige när produktionen av vår typ av lösningar skulle kunna bli billigare i ett annat land. Jag svarar då alltid samma sak, att våra lösningar inte handlar om att uppnå lägsta pris utan om enastående kvalitet och att skapa trygghet för våra kunder, säger vd och ägaren Niclas Blomquist.

Skapar trygghet
Processfilter skapar trygghet dels genom att öka säkerheten med en renare arbetsmiljö, och dels håller företaget en hög leveranssäkerhet tack vare lokala samarbeten.
– Vi har etablerat ett stort kontaktnät här i regionen och de flesta av våra underleverantörer finns här. Den geografiska närheten till dem gör att vi kan hålla koll på varuflödet på ett helt annat sätt. Dessutom kan vi säkerställa en högre kvalitet med lokal produktion. Vi får sällan bekymmer när vi ska montera ihop helheten, och om det någon gång händer så finns våra samarbetspartners oftast bara ett stenkast ifrån oss. Det ser jag som en stor trygghet i sig, fortsätter Blomquist.

Levererar globalt
Trots att Processfilter är ett litet företag så bidrar man med mycket i global utsträckning.
– Vi är idag en liten koncern med ca 30 engagerade medarbetare med huvudkontoret här i Helsingborg och med säljkontor i Borås, Tyskland och Brasilien. Vi exporterar till över 40 länder, och då handlar det inte bara om filteranläggningar utan även om styrsystem för befintliga anläggningar. Vi optimerar därmed investeringar som våra kunder redan gjort, förklarar Niclas Blomquist.
Filteranläggningen ska vara igång under hela tiden som produktionen är igång. Med dagens hårt konkurrenspressade tillverkningsindustri kan enbart en timmes stillestånd kosta flera hundratusen kronor, så det är oerhört viktigt att filtertekniken håller hög standard och att anläggningen underhålls.
– Vi knyter långsiktiga kontakter med alla våra kunder och blir i samband med att vi levererar en ny anläggning även en servicepartner som tar ansvar för underhållet. Våra designlösningar, produkter och servicetjänster är kompletta och vi har lyckats nå ut på den globala marknaden tack vare hög prestanda och kvalitet som är outstanding.

Expanderar i Qatar
Processfilter har levererat industrifilter till världens alla hörn. Under 2012 inleddes samarbete med managementbolaget IDARAT i Qatar som har samanfört ett tiotal aktörer med spetskompetens inom bl.a. miljöteknik. Processfilter bidrar här med sitt avancerade systemtänkande för industriell filterteknik och får därmed en möjlighet att expandera på nya marknader med andra behov.
– Vi har liksom många andra upplevt nedgången i Europa, därför satsar vi nu på att bygga upp verksamheter i andra länder för att stärka vår ställning. Vi driver projekt i Brasilien och Qatar, det här är bara början på något som vi tror kommer bli mycket stort, säger en hemlighetsfull Niclas Blomquist som avslutning.