Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Energieffektiva lösningar för byggnader och industrier

Visionen hos Caverion är att vara det ledande och mest effektiva företaget inom fastighetstekniska system och industriella tjänster.
– Vi är ett företag som har stora kunskaper från ax till limpa inom samma väggar, säger Jonathan Lindegren, distriktschef och serviceansvarig på Caverion i Stockholm.

Caverions historia sträcker sig ända tillbaka till 1912 då YIT bildades i Helsingfors. Den 1 oktober 2004 grundades YIT Sverige AB och i juli 2013 bildades Caverion genom en separation av segmenten Building Systems och Industrial Services från YIT Group.
Caverion i Stockholm har cirka 400 anställda och två inriktningar – entreprenader och service. Företaget arbetar med allt från säkerhet, sprinklers och ”clean room” till el, VVS, ventilation, kyla, värme, sanitet, styr och regler.
– Våra kundsegment består av både den offentliga sektorn och industrier som AstraZeneca och Sandvik. Stora fastighetsägare är också en viktig kundkategori och där samarbetar vi bland annat med Skolfastigheter i Stockholm, berättar Jonathan Lindegren.
Med drygt 4000 professionella medarbetare på nära 100 orter runt om i Sverige kan Caverion erbjuda en kombination av lokal närvaro, hög servicenivå och expertis inom sina kompetensområden.
Caverions tjänster används bland annat i kontor, butiksfastigheter, bostäder, offentliga lokaler, industrianläggningar och infrastruktur.

Fokus på energiförbrukning
– Vi har ett jämnt flöde av uppdrag, allt från att bygga stora kylrum till service- och underhållsavtal mot våra kunder. Framför allt fokuserar vi på att göra analyser av energiförbrukning och tittar på hur mycket pengar kunderna lägger på felavhjälpande och förebyggande underhåll. Hur kan vi hjälpa dem att sänka sina kostnader så att de på sikt kan komma ned till en halvering av sina totala kostnader, berättar Jonathan Lindegren.

En god livsmiljö
Tillsammans med sina kunder vill Caverion skapa, utveckla och bibehålla en god livsmiljö för människan. Koncernens strategi är att vara tekniskt kompletta på de orter man är verksamma.
– Vi har konkurrenter i branschen, men vi är ensamma om att ha spetskompetens inom många teknikområden. Det finns företag som har liknande discipliner som oss, men inte samma bredd. Dessutom har vi en mycket stor erfarenhet i bolaget. Bara i Stockholm har vi 22 kyltekniker som i genomsnitt har jobbat på Caverion i 10-15 år. Vi har folk som har jobbat i företaget i 30-35 år och det är en otrolig styrka för oss, säger Jonathan Lindegren.
Caverion har för närvarande en växande marknad och företaget har gott om uppdrag både på service- och entreprenadsidan.
– Vår ambition är att skapa säkra, trygga och långsiktiga kundrelationer, som borgar för en tryggad tillväxt, säger Jonathan Lindegren avslutningsvis.