Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Energieffektivisering gäller för Statoil

Statoils depå i Kalmar har bara tre anställda men distribuerar enorma mängder bensin och diesel till stationer över hela länet samt delar av Småland och Blekinge län. Med en lagringskapacitet på upp till 70 000 kubikmeter och en årlig utleverans av cirka 320 000 kubikmeter fossil- och biobränslen utgör depån en av Kalmar hamns största anläggningar.

Framtiden stavas utveckling och energieffektivisering för Statoil. Men miljömålen är minst sagt tuffa: allra senast år 2020 ska Statoil Sverige ha minskat sin energiförbrukning med 50 procent, och dessutom sänkt koldioxidutsläppen med lika många procent. Dock ser vi redan nu att den skandinaviska oljejätten är på god väg att uppfylla sina nya miljömål.

Terminalerna sätter standard
Inom området terminaldrift, där Kalmardepån ingår, har man sammantaget inom alla terminaler i Sverige redan under 2013 lyckats sänka energiförbrukningen med 50 procent och sparat in hela 81 procent på koldioxidutsläppen jämfört med 2010. Det är en mycket stor förändring på kort tid för Statoils fem operativa terminaler i Sverige. Kalmars depåchef Anders Stendahl redogör här för hur det gick till:
– För vår del i Kalmar handlar det om en energibesparing på cirka 41 procent respektive en kapning av koldioxidutsläppen motsvarande nästan 47 procent mellan 2010 – 2013. Genom att byta ut anläggningens uppvärmningssystem och integrera energibesparande åtgärder har vi lyckats mycket bra. Vi har bland annat bytt kompressorer och vi återvinner numera spillvärme för uppvärmning av kontor och lagerutrymmen. Dessutom har resurshushållning blivit ett mindset hos personalen.
Att kunna sänka energikostnaderna är naturligtvis en morot, men Statoil ser som ledande leverantör av drivmedel i Sverige samtidigt till koncernens profil som en modern och medveten aktör som skapar tillväxt.
– Så fort något ska bytas eller byggas om i en anläggning görs det med den senaste tekniken för att spara så mycket energi som möjligt, enligt Anders, som varit verksam inom Statoil sedan mitten av 90-talet.

Tät samverkan med hamnen
Ett bra samarbete med Kalmar Hamn AB möjliggör framtida utveckling av depån. Statoils höga säkerhetskrav stämmer väl överens med hamnens, och att man kan kommunicera utan hinder är också en förutsättning. Anders Stendahl är mycket nöjd med samarbetet.
– Eftersom vi är en stor och viktig kund för hamnen, vår verksamhet genererar som exempel flest fartygsanlöp per år, så skapar vi tillsammans även en stark tillväxt som präglar hela regionen, säger han.
Statoils affärsstrategi går ut på att bygga upp och stärka de regioner man verkar inom, och det är man på Kalmardepån mycket stolta över att kunna göra i tät samverkan med Kalmar hamn.