Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Energieffektiviseringar högt på agendan för lokal elbyrå

Industribelysningslösningar, maskininstallationer, installation av datanätverk samt kompletta säkerhetssystem inklusive passage- och larmsystem har länge varit huvudfokus för Elbyrån i Vaggeryd. I takt med att marknaden efterfrågar allt mer energieffektiva lösningar har Elbyrån både fått ett större tjänsteutbud och ett mer omfattande upptagningsområde.

Utöver de mer eller mindre traditionella elinstallationsuppdragen arbetar Elbyrån med värmesystem och samtliga förekommande elinstallationer vid nyproduktion av bostäder. Man arbetar också aktivt med energieffektiviseringar som med tanke på aktuell energidebatt är ett växande intresseområde såväl inom industrin som bland fastighetsägare.
Vd och majoritetsägare Håkan Gustafsson kommer själv från industrin och vet hur viktigt det är med optimala installationer där produktionen flyter på utan onödiga avbrott. Stillestånd orsakar stora kapitalförluster per timme, därför är det viktigt att Elbyråns installatörer kan vara på plats omgående och har den erfarenhet som krävs för avancerade serviceuppdrag.
– Vårt primärområde har länge varit Vaggeryd med omnejd. Under senare år har vi även lyckats vinna mark i kranskommunen Sävsjö. Vår verksamhet kretsar fortfarande mycket kring maskininstallationer och ombyggnationer ute på industriföretag. Så fort en maskin ska flyttas eller en ny förvärvas krävs det omfattande elinstallationer och finjusteringar för att säkerställa optimal och säker drift, förklarar Håkan.

Stora besparingar med rätt teknik
Elbyrån erbjuder även skräddarsydda, kompletta belysningslösningar. Håkan upplyser att det ofta finns stora besparingar att hämta om man satsar på rätt teknik, med flera framgångsrika exempel från egna projekt.
Sporthallen i Vaggeryd har fått ny energisnål belysning med en halvering av energiförbrukningen som resultat. Samtidigt har ljuskvaliteten i sporthallen förbättrats med ungefär 25 procent och miljön är både behagligare och mer hälsosam att vistas i tack vare det flimmerfria ljuset.
– Vi har kompetens inom alla områden med drivna montageelektriker, servicetekniker, belysningstekniker och installationselektriker. Vi kan ena stunden vara involverade i ett avancerat serviceuppdrag på en CNC-maskin, för att i nästa snabbt ställa om och fokusera på energisnål belysning i kommunala fastigheter som exempel.

Trygg och miljömedveten partner
Elbyrån är dessutom uttalat bra på servicearbeten. Med hög tillgänglighet och flexibilitet kan en servicetekniker ofta vara på plats inom några timmar när det är fråga om ett haveri på en industri.
– Vi håller vad vi lovar och har en stor kompetens som vi snabbt kan omsätta i praktiken. Dessutom känner vi de lokala företagen väl och vet vilka processer de arbetar med, säger Håkan, som tidigare varit elinstallationsansvarig på ett stort massabruk i Vaggeryd.
I takt med marknadens efterfrågan har verksamheten breddats mot kranskommuner där Sävsjö är först ut. Elbyrån gör också en stor sak av att bidra till ett minskat avtryck på miljön, bland annat genom att satsa på solceller och elbilar. Det fick man gehör för redan för två år sedan i form av kommunens miljövårdspris.
– Vi är en trygg partner för industriföretag i Vaggeryds kommun med omnejd. Vi vet vad som krävs för att deras verksamhet ska fungera optimalt och agerar därefter, poängterar Håkan Gustafsson som avslutning.