Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Energifabriken vill förverkliga drömmen om en fossilfri transportsektor

För att Sverige ska kunna uppnå såväl nationella som europeiska miljömål krävs en stor omställning och då framförallt inom transportsektorn. Inom uppvärmning ligger vi redan i topp i Europa med en försvinnande liten del fossilt. Inom transportbranschen är läget ett annat, men det går åt rätt håll tack vare eldsjälar som gör investeringar i förnybara bränslen. En av dem är Energifabriken i Linköping.

Energifabriken bygger på en lång tradition av hållbart lantbruk och sedermera även produktion av biobränslen. Företaget ägs och drivs av tre familjer med stark förankring i Linköping men med ett affärsnätverk som sträcker sig över hela Sverige och Norge. Ambitionen är att tillgängliggöra biobränslen för en så stor målgrupp som möjligt och på så vis bidra till den svenska transportflottans omställning.
– Det finns fortfarande en god tillgång på biobränslen och nya investeringar i produktion görs både i Sverige och utomlands. Vi behöver snarare hitta affärsmodeller som stödjer omställning för fler typer av kunder. För en mindre kund kan det till exempel vara svårt att investera i en egen cistern för förnybart bränsle, så för att möta dem satsar vi på att utöka antalet tankställen i egen regi, förklarar Charlotte Elander, vd och delägare i Energifabriken.

Jobbar hårt för drömmen
Energifabriken har 55 stationer i dagsläget och jobbar ständigt för att etablera fler. Gärna i anslutning till större industriområden och platser där logistikverksamheter samlas. Att ha en station så nära kunderna som möjligt är också en hållbarhetsfråga – att åka en längre sträcka bara för att tanka knäcker ju syftet med att sträva efter minskad miljöpåverkan.
För att få med fler på omställningståget måste tillgången vara tryggad och det måste vara tydligt vad man som kund vinner på att ställa om sin egen verksamhet. Hur ser marknaden ut idag?
– Vi upplever att det finns en stark vilja hos många företag och privatpersoner att bli helt fossilfria, och det finns även nationella miljömål som stödjer en sådan utveckling. Vår roll är att bidra till en ökad tillgänglighet av fossilfria drivmedel och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att förverkliga drömmen om en fossilfri transportsektor i Sverige, säger Charlotte Elander.

Långsiktig omställning
Energifabriken har nyligen köpt ytterligare en anläggning för framställning av RME och har därmed förstärkt den produktionen. Den aktuella anläggningen ligger i Karlshamn och tryggar stora delar av behovet i södra Sverige. Utöver RME erbjuder Energifabriken HVO, ED95 samt bioolja för uppvärmningsändamål och antalet tankställen kommer att utökas för samtliga drivmedel – det är en del av tillgänglighetsstrategin som Energifabriken har satt upp.
– Vi hjälper även kunderna att göra miljöberäkningar för att tydligt påvisa vilken effekt ett bränslebyte ger.
För Energifabrikens egen produktion sker också ständiga förbättringar och planering för att tillverka RME med så låg klimatbelastning som möjligt.
– Att ställa om till förnybart kan för de flesta företag gå ganska fort när det gäller omställning från fossil diesel till förnybart bränsle. Det som krävs är intresse och engagemang, menar Charlotte Elander.