Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Energiriket utvecklas som framgångsrikt kluster i östra Mellansverige

Energiriket startade som ett utflöde ur Finspångs kommuns näringslivsråd. Rådet, som består av representanter från det lokala näringslivet och Finspångs kommun, ville hitta det unika med en ort och ett område som med en månghundraårig tradition av tillverkningsindustri har utvecklat lokala företag till framgångsrika och globala aktörer inom energi- och miljötekniksektorn.

Medlemmarna i Energiriket har tillsammans en unik särställning i landet vad gäller näringsliv och energi. Den månghundraåriga traditionen av tillverkningsindustri i området har utvecklat de lokala företagen till framgångsrika och globala aktörer inom energi- och miljötekniksektorn.
– Initiativet att börja samtala och se över vilka positiva synergieffekter som kan uppstå via en fördjupad samverkan har kommit från företagen själva. Detta underifrånperspektiv, tillsammans med tradition och världsklasskompetens inom området hos deltagande företag, skapar enormt goda förutsättningar för att bygga upp ett lyckosamt energikluster, säger Claes Jonasson, processledare för Energiriket och näringslivsutvecklare Finspångs kommun.

Allt på plats för lyckad klusterformation
Ett kluster är en geografiskt avgränsad miljö där företag inom samma och angränsande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en specifik slutprodukt. När företagen börjar skapa värden för varandra börjar klusterformationen.
Bland de mest kända exemplen på kluster är Silicon Valley utanför San Francisco i USA. Den geografiska miljön i Energirikets sammanhang är östra Mellansverige, där det finns en rad framgångsrika aktörer inom energisektorn.
– En av de viktigaste aspekterna för att skapa ett starkt, framgångsrikt och varaktigt kluster är att medlemmarna samtalar med varandra. En tät kommunikation skapar tillit och kunskap om varandras styrkor och svagheter vilket gör att alla kan och vågar dra nytta av gruppens styrkor för att alla tillsammans kan generera en ökad tillväxt, förklarar Claes Jonasson.
En annan aspekt i ett framgångsrikt kluster är relationen och tillgången till forskning och utveckling. För att företagen ska ha tillgång till spetskunskap inom området måste kontakterna vara täta och intensiva med akademin.
– En annan viktig del i arbetet med ökad tillväxt och konkurrenskraft är innovations- och affärsutvecklingsarbetet, fortsätter Claes. Inom detta område har den offentliga sektorn kunskap, kontakter och finansieringsmöjligheter som är viktiga för klustrets utveckling. Finspångs kommuns ambition med Energiriket är således att vara delaktiga, bistå med kunskap och stöd, inte att driva klustret.

Tänk Energi – tänk Energiriket
Målsättningen med Energiriket är att skapa ett dynamiskt kluster som i tät samverkan med omvärlden stärker företagens konkurrenskraft via ökad samverkan, kopplingen till akademin och en säkrad kompetensförsörjning i området.
– När man tänker på Energi så ska det vara naturligt att tänka på Energiriket och östra Mellansverige. Energiriket ska bli ett begrepp och ett självklart centrum för kompetens, forskning och utveckling inom energi och miljöteknik, avslutar Claes Jonasson.

Företag och organisationer bakom Energiriket
Caverion, Coor, Curt Nicolin Gymnasiet, Finspångs Brunnsborrning AB, Finspångs kommun, Finspångs solvärme, Finspångs Tekniska Verk AB, Gränges, IUC Öst, Klimatteknik i Östergötland AB, KL Industri AB, Sapa Technology, Siemens Industrial Turbomachinery AB, Sunthetics AB.