Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Engagemang präglar arbetet på Fischerströmska

Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona växer. Från 100 elever till över 300 på bara ett par år. – Vi ser en fortsatt positiv utveckling av skolans verksamhet, rektorn Marcus Sellgren.

Fischerströmska gymnasiet är den minsta av de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona. Skolan har fått sitt namn av lärarinnan Anna Fischerström som var en av skaparna av högre läroverket för flickor som var beläget på Trossö i början av 1900-talet.
På Fischerströmska finns Introduktionsprogrammen Språkintroduktion och Yrkesintroduktion, samt Carpe Diem, som är en skola för elever med AST- Autism Spektrum Tillstånd.

Utbildning i svenska
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.
– Vi har även fler ämnen inom Språkintroduktion där man läser mot betyg, till exempel i engelska, matte, SO och bild. Det gör vår utbildning lite annorlunda, säger biträdande rektorn Carina Belsing.

Underlättar på arbetsmarknaden
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Skolans inriktningar för närvarande är frisör, restaurant/livsmedel, handel/administration, vård/omsorg.
– Yrkesintroduktion är en växande del av vår verksamhet som behöver utvecklas mot fler branscher, till exempel byggsidan. Där är vår förhoppning att vi ska utöka samarbetet med näringslivet och övriga gymnasieskolor i kommunen, säger Marcus Sellgren.

Två utbildningar parallellt
Elever som går på Carpe Diem kan även gå en vanlig gymnasieutbildning parallellt där man deltar i de praktiska momenten av utbildningen, medan den teoretiska utbildningen sker på Carpe Diem.
– För många elever inom AST är vanliga klasser för stora och det kan vara svårt för dem i den miljön. Det har visat sig att de praktiska momenten fungerar bättre, säger Marcus Sellgren.
Fischerströmska gymnasiet har sin verksamhet på två platser i Karlskrona. Introduktionsprogrammen, som nyligen fick nya lokaler, ligger på Trossö och Carpe Diem finns på Rosenholmsområdet.

Stolta och glada
Skolan har 100 procent behöriga lärare vilket Marcus Sellgren och Carina Belsing är glada och stolta över.
– Personalen har varit flexibel och fått jobba hårt den senaste tiden i takt med att elevantalet ökat. Det finns ett engagemang och en vilja att klara av sådana utmaningar, säger dom.