Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Engagerad beteendevetare har ansvar för Framtiden

Anneli Snobl har av Veckans Affärer utnämnts till en av Sveriges 101 mäktigaste kvinnor 2014. I sitt andra vd-uppdrag inom Göteborgs Stad har Anneli det övergripande ansvaret för en av Sveriges största fastighetskoncerner.

Gatubolagets tidigare vd Anneli Snobl ska ta Göteborgs fastighetskoncern Framtiden till nya höjder. Bostadsbristen i Göteborg gör sig ständigt påmind, med pockande krav på fler tillgängliga bostäder. Det nya målet för Framtidenkoncernen ligger på att producera omkring 1200 nya och inflyttningsklara bostäder per år. Över 70 600 lägenheter i beståndet fördelat på fyra bostadsbolag gör Framtiden till en av Sveriges största fastighetsägare.

Ledarskap är att se allas potential och att använda den
En gedigen bakgrund med mycket fokus på ledarskap och utvecklingsfrågor driver Anneli till att engagera, motivera och inspirera sina medarbetare. Ett uppdrag som hon samtidigt driver med tyngdpunkt på människors beteende och förmåga att agera i olika situationer.
– Utöver mina tidigare erfarenheter så har jag alltid varit intresserad av psykologi och kognitiv beteendevetenskap förklarar Anneli, som är godkänd UGL-handledare enligt Försvarshögskolans kriterier samt utbildad kognitiv psykoterapeut.
Med brinnande intresse för hur människor fungerar och agerar tar Anneli sig an ett av Göteborgs Stads största uppdrag – nämligen att utveckla framtidens bostäder som möter den moderna människans krav på komfort och tillgänglighet.

Visionär med tydliga mål
Förvaltningsuppdraget inom Framtidenkoncernen är mycket teknikorienterat, precis som Annelis tidigare uppdrag på Gatubolaget.
Det som driver Anneli i en över lag mansdominerad bransch som fastighetsbranschen är skarpt fokus på uppgiften och ny teknik som kan underlätta uppdraget. Det, i kombination med hennes intresse för beteendevetenskap, gör Anneli till en visionär med tydliga mål.
– Struktur ger mig inte trygghet i sig, men att ha tydliga, strukturerade mål gör det, poängterar hon.
Alla organisationer har mål och visioner. Det viktigaste är inte att få ner dessa på papper, utan att agera för att realisera dem. Då gäller det att få alla inom organisationen att samarbeta och leverera i enlighet med de mål som satts upp.

Ödmjuk inför uppdraget
Att få en koncern med över 66 miljarder kronor i förvaltningsvärde att arbeta som en enhetlig organisation med gemensamma mål är ett uppdrag som gör att Anneli Snobl idag räknas till en av Sveriges mäktigaste kvinnor.
– Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget att förvalta göteborgarnas gemensamma tillgångar. Till uppdraget hör både att förvalta det som byggts upp under många år, samt att utveckla och bygga nytt för att trygga framtida tillväxt i vår stad, säger Anneli som avslutning.